[Back to Sura 32]

*32:1 Betydelsen av dessa bokstäver ges i nästa vers: "Denna bok är, utan tvivel, en uppenbarelse från universums Herre." Se Appendix 1 för alla detaljer.

*32:12 Om de skulle skickas tillbaka, skulle de begå samma överträdelser. Se fotnot 6:28.

*32:13 Majoriteten av människorna "insisterar" på att komma till Helvetet, genom att välja att ignorera Guds inbjudningar till att rädda dem. Gud kommer inte att sätta en enda människa i Helvetet. De som in lyckas rädda sig själva genom att fördöma idoldyrkan och hänge sig själva till ENDAST Gud, och som inte lyckas utveckla sina själar genom de seder för dyrkan som fastställts av vår Skapare, kommer att bli tvungna att springa till Helvetet av egen vilja. De kommer att vara för svaga för att stå ut med den fysiska närvaron av Guds energi.[Back to Sura 32]