[Back to Sura 31]

*31:1 Se Appendix 1 för den viktiga rollen av dessa initialer.

*31:13 Hur skulle du känna om du tog hand om ett barn, gav honom den bästa utbildningen, och förberedde honom för livet, bara för att se honom tacka någon annan? Därför är idoldyrkan; orättvisa.

*31:34 Gud uppenbarar Sin kunskap när Han vill. Vi lär oss genom denna vers att vi kan förutse regn, och ett barns kön. Men vi kan aldrig känna till tiden eller platsen för döden. Enligt 72:27 har Gud uppenbarat världens ände genom Sin Budbärare av Förbundet. Se 15:87, 20:15, och Appendix 25 för alla detaljer.[Back to Sura 31]