[Back to Sura 30]

*30:1 Se Appendix 1 för den detaljerade förklaringen till dessa tidigare mystiska initialer.

*30:30 Att se ENDAST Gud som vår Herre och Mästare, är en naturlig instinkt. Vi föds in i denna världen med en sådan instinkt. Se 7:1721173 och Appendix 7.

*30:33 Ett vanligt exempel är de klassificerade annonserna vi ser i tidningarna, som satts in av människor som tackar St. Jude för att ha botat dem. Innan de blir opererade, ber de uppriktigt till Gud om att Han skall bota dem. Men så fort som operationen lyckas, tackar de St.Jude!!![Back to Sura 30]