[Back to Sura 25]

*25:2 När vi skjuter ut astronauter i rymden, mäter vi exakt upp mängden mat, vatten, syre, och andra behov på resan. På liknande sätt har Gud skickat ut oss i rymden ombord på rymdskeppet Jorden och Han har utformat alla sorters förnyelsebara försörjningsmedel för oss och andra varelser, en perfekt design. Ta till exempel det symbiotiska förhållandet mellan oss och växterna. Vi använder syret de producerar vid fotosyntesen, medan de använder kolmonoxiden vi producerar vid utandning.

*25:5 Muhammeds samtida visste att han var en lärd man som kunde läsa och skriva; han skrev själv ner Guds uppenbarelser (se Appendix 28).

*25:6 Koranens matematiska kod, det obestridliga svaret på de icke troendes anspråk, förblev en gudomligt bevarad hemlighet i 1400 år. Det var förutbestämt att Guds Budbärare av Förbundet skulle avslöja det med Guds lov (Appendix 1,2, & 26).

*25:27-30 Denna vers syftar också på Guds Budbärare av Förbundet, vars namn är matematisk inkodat i Koranen som "Rashad Khalifa." Skriver man ner det gematriska värdet av "Rashad" (505), åtföljt av det gematriska värdet av "Khalifa" (725), åtföljt av detta suranummer (25), åtföljt av verserna 27, 28, 29 och 30, blir det slutliga talet (5057252527282930), vilket är en multipel av 19 (se Appendix 2 och 26 för detaljer). Profeten Muhammed kommer också att göra ett sådant uttalande som i 25:30 på Domedagen.

*25:27-30 Denna vers syftar också på Guds Budbärare av Förbundet, vars namn är matematisk inkodat i Koranen som "Rashad Khalifa." Skriver man ner det gematriska värdet av "Rashad" (505), åtföljt av det gematriska värdet av "Khalifa" (725), åtföljt av detta suranummer (25), åtföljt av verserna 27, 28, 29 och 30, blir det slutliga talet (5057252527282930), vilket är en multipel av 19 (se Appendix 2 och 26 för detaljer). Profeten Muhammed kommer också att göra ett sådant uttalande som i 25:30 på Domedagen.

*25:56 Det gematriska värdet värdet på "Rashad Khalifa" (1230), plus suranumret och versnumret (25 + 56) ger en slutsumma på 1230 + 25 + 56 = 1311 = 19x69.[Back to Sura 25]