[Back to Sura 19]

*19:1 Detta är det maximala antalet Koraniska Initialer, på grund av att denna sura behandlar så viktiga saker som den mirakulösa födseln av Johannes, Jesus jungfrufödsel, och starkt fördömer den grova hädelsen som påstår att Jesus är Guds son. De fem initialerna tillhandahåller ett mäktigt fysiskt bevis för att bestyrka dessa frågor (Se Appendix 1 & 22).

*19:25 Följaktligen föddes Jesus i slutet av September eller i början på Oktober. Det är då som dadlarna mognar så pass mycket i Mellanöstern, att de faller av trädet.

*19:36 Detta uttalandet liknar det som tillskrivits Jesus i Johannes Evangelium 20:17.

*19:71 Som detaljerat i Appendix 11, kommer vi att återupplivas innan Gud fysiskt anländer till vårt universum. Det kommer att vara en temporär känning av Helvetet, eftersom Guds frånvaro är Helvetet. När Gud kommer (89:22), kommer de rättfärdiga att räddas. Se 19:72.[Back to Sura 19]