I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 112, Fullständighet (Al-Ikhlaas)[112:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[112:1] Proklamera: "Han är Den ende GUDen.

[112:2] "Den fullständige GUDen.

[112:3] "Aldrig har Han fått något. Ej heller är Han född.

[112:4] "Ingen kan jämföras med Honom."


United Submitters International
Email: swedish@submission.info