I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 111, Taggar (Al-Masad)[111:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[111:1] Fördömda är Abee Lahab's verk, och han är fördömd.*
Fotnot

[111:2] Hans pengar och allt han åstadkommit kommer aldrig att hjälpa honom.

[111:3] Han har ådragit sig det flammande Helvetet.

[111:4] Även hans fru, som ledde förföljelsen.

[111:5] Hon kommer att (återupplivas) med ett rep av taggar runt sin hals.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info