I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 107, Välgörenhet (Al-Maa`oon)[107:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[107:1] Vet du vem som verkligen avvisar tron?

[107:2] Det är den som behandlar de föräldralösa illa.

[107:3] Och som inte förespråkar bespisningen av de fattiga.

[107:4] Och ve de som iakttager kontaktbönerna (Salat)-

[107:5] som är helt tanklösa över sina böner.

[107:6] De bara visar upp sig.

[107:7] Och de förbjuder välgörenhet.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info