I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 105, Elefanten (Al-Feel)[105:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[105:1] Har ni lagt märke till vad er Herre gjorde med elefantens folk?

[105:2] Lät Han inte deras planer slå tillbaka?

[105:3] Han sände svärmar av fåglar över dem.

[105:4] Som öste hårda stenar över dem.

[105:5] Han gjorde dem till något som liknade söndertuggat hö.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info