I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste
Det finns ingen annan gud än GUD

Vakomna till Islam (Underkastelse till Gud)

Sura 100, De Som Galopperar (Al-`Aadeyaat)[100:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[100:1] Vid de snabba galopperarna.

[100:2] Som tänder gnistor.

[100:3] Invaderar (fienden) på morgonen.

[100:4] Slår skräck däri.

[100:5] Tränger in i hjärtat av deras territorium.

[100:6] Människan är otacksam mot sin Herre.

[100:7] Han vittnar om detta faktum.

[100:8] Han älskar materiella saker för mycket.

[100:9] Inser han inte att den dagen kommer då gravarna öppnas?

[100:10] Och alla hemligheter läggs fram.

[100:11] På den dagen kommer de att få veta, att deras Herre varit fullt Medveten om dem.


United Submitters International
Email: swedish@submission.info