*97:1 Koranen placerades in i Muhammeds själ den 27:e natten av Ramadan, 13 F.H. (Före Hijrah). Se även 17.1, 44:3, 53:118, och Appendix 28.