Sura 89, Gryning (Al-Fajr)[89:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[89:1] Vid gryningen.

[89:2] Och de tio nätterna.*
Fotnot

[89:3] Vid det jämna och det udda.*
Fotnot

[89:4] Vid natten när den passerar.

[89:5] Ett omfattande löfte, för den som besitter intelligens.

[89:6] Har ni lagt märke till vad er Herre gjorde med 'Ãd?

[89:7] Erum; staden med höga byggnader.

[89:8] Ingenstans fanns dess like.

[89:9] Även Thamûd, som karvade stenarna i sin dal.

[89:10] Och Farao som hade makt.

[89:11] Alla överträdde de i landet.

[89:12] De spred ondska överallt.

[89:13] Följaktligen öste er Herre ett piskande straff ner över dem.

[89:14] Er Herre är alltid iakttagande.

[89:15] När människan testas av sin Herre genom välsignelser och glädje, säger han, "Min Herre är generös mot mig."

[89:16] Men om Han testar honom genom att minska på gåvorna, säger han, "Min Herre förödmjukar mig!"

[89:17] Fel! Det var ni själva som gjorde er till föremål för detta, genom att inte beakta den föräldralöse.

[89:18] Och genom att inte förespråka välgörenhet till de fattiga.

[89:19] Och genom att konsumera arvet tillhörande hjälplösa föräldralösa.

[89:20] Och genom att älska pengarna för mycket.

[89:21] Sannerligen, när jorden krossas, fullständigt krossas.

[89:22] Och er Herre kommer, tillsammans med änglarna i rad efter rad.

[89:23] På den dagen kommer Gehenna att presenteras. På den dagen kommer människan att minnas - men vilken hågkomst - det kommer att vara för sent.

[89:24] Han kommer att säga, "O, jag önskar att jag förberett mig för mitt (eviga) liv."

[89:25] På den dagen kan inget straff vara värre än Hans straff.

[89:26] Och ingen fångenskap är lika effektiv som Hans fångenskap.

[89:27] Vad dig beträffar, O belåtna själ.

[89:28] Återvänd till din Herre, förnöjd och förnöjande.

[89:29] Välkomna in till Mina tjänare.

[89:30] Välkomna in i Mitt Paradis.