*41:1 För betydelsen av dessa Koraniska Initialer, se Fotnot 40:1.

*41:9-10 Skapelsens "dagar" representerar en måttstock. Följaktligen skapades det fysiska universumet på två dagar, medan beräkningen av provianter för alla varelser på jorden krävde fyra. Det lär oss också att det bara finns liv på denna planet Jorden.

*41:12 Gud skapade själv universumet (18:51), men änglarna deltog genom att ta hand om vissa jobb i det lägsta universumet. Vårt universum kan inte utstå Guds fysiska närvaro (7:143). Pluralformen tillkännager änglarnas roll i vårt universum (Appendix 10).

*41:41 Ordet "Zikr" syftar på Koranens matematiska kod, vilket klargjorts i 38:1.

*41:42 En av de viktigare funktionerna av Koranens matematiska mirakel är att bevaka varenda bokstav och alla aspekter av Koranen. Följaktligen upptäcks allt fiffel omedelbart (Appendix. 1 & 24).

*41:43 Matematiska bevis visar att denna vers syftar på Guds Budbärare av Förbundet. Genom att addera det gematriska värdet av "Rashad" (505), med värdet av "Khalifa" (725), med detta versnummer (43), får vi 505 + 725 + 43 = 1273 = 19x67. Se Appendix 2.

*41:47 Gud har uppenbarat denna kunskap genom Sin Budbärare av Förbundet (Appendix 25).

*41:53 19 ord bildar denna vers, och deras gematriska värde blir sammanlagt 1387, 19x73. Denna stora profetia, tillsammans med 9:33, 48:28, 61:9 & 110:2 informerar oss om att hela världen ämnas acceptera Koranen som Guds oförändrade budskap (Se Appendix 38).