*1:1 Koranens första vers representerar grunden på vilket ett övermänskligt 19-baserat matematiskt mirakel är byggt. Detta viktiga uttalande består av 19 Arabiska bokstäver, och varje ord i det förekommer i mångfalder av 19 i hela Koranen (se Appendix 1 & 29 för detaljerna).


*1:1-7 Sura 1 är Guds gåva till oss för att etablera kontakt med Honom genom de dagliga Kontaktbönerna. Detta faktum bestyrks av en revolutionerande lätt-att-förstå-men-omöjlig-att-imitera matematisk komposition, som utmanar de största matematikerna på jorden, och lämnar dem svarslösa; den är långt utöver mänsklig förmåga:

(1) Suranumret följt av versnumren, på rad ger 1 1 2 3 4 5 6 7. Detta tal är en multipel av 19.

(2) Ersätter vi versnumren med antalet bökstäver i varje vers får vi 1 19 17 12 11 19 18 43. Detta tal är också en multipel av 19.

(3) Sätter vi in det totala gematriska värdet på varje vers får vi 1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009. Detta tal är en multipel av 19.

(4) Talet ovan innefattar alla delar av sura 1, och består av 38 siffror (19x2).

(5) Det är anmärkningsvärt, att detta 38-siffriga tal fortfarande är en delbart med 19, när vi skriver dess komponenter baklänges, som praktiseras av Araberna. Följaktligen är 6009 43 1072 18 836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1 också en multipel av 19.

(6) De matematiska presentationerna nämnda ovan, har del i åtskilliga extraordinära matematiska fenomen som bekräftar alla detaljer i de fem dagliga Kontaktbönerna (Appendix 15).

(7) Många fler häpnadsväckande fenomen återges i Appendix Ett. Således får läsaren från första början påtagliga bevis för att detta är Guds budskap till världen.