Sura 113, Gryning (Al-Falaq)[113:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[113:1] Säg, "Jag söker skydd hos gryningens Herre.

[113:2] "Från det onda bland Hans skapelser.

[113:3] "Från det onda i mörkret när det faller.

[113:4] "Från det onda hos bråkmakarna.

[113:5] "Från det onda hos de avundsjuka när de avundas."