Sura 109, De Som Inte Tror (Al-Kaaferoon)[109:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[109:1] Säg, "O ni som inte tror.

[109:2] "Jag dyrkar inte det ni dyrkar.

[109:3] "Ej heller dyrkar ni det jag dyrkar.

[109:4] "Ej heller kommer jag någonsin att dyrka det ni dyrkar.

[109:5] "Ej heller kommer ni någonsin att dyrka det jag dyrkar.

[109:6] "Ni har er religion, och jag har min religion."