Sura 103, Eftermiddagen (Al-`Asr)[103:0] I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

[103:1] Vid eftermiddagen.

[103:2] Är människan helt förlorad.

[103:3] Förutom de som tror och för ett rättfärdigt liv, och som uppmanar varandra till att upprätthålla sanningen, och som uppmanar varandra till att vara ihärdiga.