Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 6: GUDs Storhet

Vi lär oss i vers 39:67 att GUDs storhet är långt utöver mänsklig fattningsförmåga - versen förklarar att alla sju universum är "vikta inuti GUDs hand."

Med hjälp av Koranens formidabla matematiska kod, får vi lära oss att vårt universum är det minsta och innersta av sju universum (41:12, 55:33, 67:5, & 72:8-12). Under tiden har våra framsteg inom forskningen visat oss att vår galax, Vintergatan, är 100,000 ljusår tvärs över, och att vårt universum innehåller en biljon sådana galaxer och en biljon triljon stjärnor, plus oräkneliga deciljoner himlakroppar. Vårt universum beräknas sträcka sig över avstånd på mer än 20,000,000,000 ljusår.

Räkna Stjärnorna!
Om vi bara tar en kvintiljon (1,000,000,000,000,000,000) av stjärnorna och helt enkelt räknar dem (från 0 till kvintiljon), en per sekund, dag och natt, kommer det att ta 32 biljoner år (längre tid än vad universum är gammalt). Så lång tid kommer det att ta bara för att "räkna" dem; men Gud "skapade" dem. Sådan är GUDs storhet.

Vi kan uppskatta vidden av vårt universum om vi föreställer oss i en rymdfärd. När vi lämnar planeten Jorden i riktning mot solen, färdandes i ljusets hastighet, når vi solen efter 93,000,000 milis och 8 minuter. Det kommer ta oss mer än 50,000 år i ljusets hastighet att lämna vår galax. Från den yttersta gränsen av Vintergatan, kan man inte se vår planet Jorden. Inte ens det starkaste teleskopet kan upptäcka vår lilla "Jord."

Vi måste spendera mer än 2,000,000 år i ljusets hastighet för att nå vår granngalax. Minst 10,000,000,000 år i ljusets hastighet tar det för att nå de yttre gränserna av vårt universum. Från den yttersta gränsen av vårt universum, är till och med Vintergatan som en liten fläck av stoft i ett stort rum.

Det andra universumet omger vårt universum. Det tredje universumet är större än det andra, och så vidare. Egentligen borde vårt universum anses vara det sjunde, som omges av det sjätte universumet, som omges av det femte universumet, och så vidare. Kan ni föreställa er vidden av det första, yttersta universumet? Inget tal existerar som kan beskriva omkretsen av det första universumet. Denna obegripliga vidd är "inuti GUDs hand." I förhållande till den yttersta gränsen av det yttersta universumet, var är planeten Jorden? Hur betydelsefull är den? På den oändligt lilla smolken Jorden, levde sådana oerhört oansenliga varelser som Maria, Jesus, och Muhammed. Ändå sätter vissa människor upp dessa maktlösa människor som gudar!

GUDs storhet framställs inte endast av det faktum att Han håller alla sju universum i Sin hand, utan också av det faktum att Han helt och fullt kontrollerar varje atom, även subatomiska komponenter, överallt i hela universumet (6:59, 10.61, & 34:3).