Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 5: Himlen och Helvetet

Beskrivningarna av Himlen och Helvetet i hela Koranen är allegoriska. Koranen förklarar att så är fallet, vid alla tillfällen som sådana beskrivningar förekommer i form av enskilda uttalanden, inte i generella termer. Se på 2:24-26, 13:35, och 47:15. Ordet "Mathal" (liknelse) används i dessa verser. Språkligt sett kan man avlägsna ordet "Mathal" från dessa verser, och ändå ha perfekta meningar. Men det finns där för att beskrivningarna av Himlen och Helvetet är allegoriska.

Hur Himlen och Helvetet verkligen är, kan vi omöjligt förstå. Därav behovet av liknelser.

Hur kan någon till exempel beskriva smaken på choklad, till en person som aldrig smakat choklad? En liknelse måste användas. Personen måste först smaka på chokladen för att vet hur choklad verkligen smakar. Vilken liknelse vi än använder för att beskriva smaken på choklad, kan vi aldrig återge det riktiga varan.

Himlen existerar redan, sedan Adam och Eva placerades däri i sina oskulds dagar (2:35). Vi lär oss i Sura 55 att det finns två "Högt Belägna Himmlar" - en för människorna och en för jinnerna - och två "Lägre Belägna Himmlar" - en för människorna och en för jinnerna (se Appendix 11 för fler detaljer).

Helvetet har inte skapats ännu. Det kommer att skapas på Återuppståndelsens Dag (69:17 & 89:23). Fler detaljer ges i Appendix 11.

Den Höga Himlen kontra Den Lägre Himlen
Det finns stora skillnader mellan den Höga Himlen och den Lägre Himlen. Bildligt talat, rinner vatten i den Höga Himlen fritt (55:50), medan vattnet i den lägre Himlen måste pumpas fram (55:66).

Bildligt sett, har den Höga Himlen alla sorters frukter (55:52), medan den Lägre Himlen har ett begränsat antal olika frukter (55:68).

Bildligt talat, förenas de rena makarna villigt med sina makar i den Höga Himlen (55:56), medan de som bor i den Lägre Himlen måste gå och hämta sina makar (55:72).

Trots det är den lägre Himlen ett oerhört fantastiskt pris för de som är lyckliga nog att undslippa Helvetet och hamna i den Lägre Himlen (3:185) - att komma till den Lägre Himlen är en stor triumf. Människor som lämnar det här livet innan de fyller 40, och som inte utvecklade sina själar tillräckligt, kommer till den Lägre Himlen (46:15, Appendix 11 & 23). Den Höga Himlen har reserverats för de som trodde, förde ett rättfärdigt liv, och som utvecklade sina själar tillräckligt.

Den som nätt och jämnt klarar sig undan Helvetet, och släpps in i Himlen, har uppnått en stor triumf. (3:185)