Artiklar Frågor&Svar

Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 4: Varför Uppenbarades Koranen på Arabiska?

Vi lär oss i 41:44 att de sant troende har tillträde till Koranen, oavsett modersmål. De som inte tror har å andra sidan inte tillträde till Koranen, även om de är professorer i det Arabiska språket (17:45, 18:57, 41:44, & 56:79).

Arabiska är det mest effektiva språket i världen, speciellt när det gäller att exakt precisera lagar. Eftersom Koranen är en Lagbok, var det viktigt att sådana lagar tydligt måste fastställas. Gud valde Arabiska för Sitt Sista Testamente av den uppenbara anledningen att det är det bäst lämpade språket för det syftet. Arabiskan är unik i sin effektivitet och exakthet. Som exempel, ordet "de" på Engelska förklarar inte om "de" är manliga eller kvinnliga. På Arabiska finns det ett "de" för männen, HUM, och ett "de" för kvinnorna, HUNNA. Det finns till och med ett "de" för två män, HUMAA, och ett "de" för två kvinnor, HAATAAN. Denna egenskap har inte något annat språk i hela världen. Jag började uppskatta effektiviteten av det Arabiska språket då jag översatte 2:228, till exempel. Denna vers uppmanar en kvinna som skall skiljas, att sätta sina egna önskemål åt sidan om att skilja sig från sin man, om hon upptäcker att hon är gravid, och om mannen vill att de ska försonas - barnets välfärd prioriteras. Det Arabiska språkets effektivitet var till stor hjälp i framställandet av denna lag. Vilket annat språk som helst, skulle ha gjort det näst intill omöjligt att få fram vems önskemål som skulle åsidosättas, åtminstone med så få ord som vi ser i 2:228.

Ordet "Qaalataa" i 28:23 till exempel, översätts till Engelska med fyra ord: "de två kvinnorna sade." Så effektiv är det Arabiska språket.

En annan tänkbar anledning till att välja Arabiska, är det faktum att "Han" eller "Hon" inte nödvändigtvis antyder på vanligt kön. Så när Gud kallas "Han" antyder inte det på något kön alls. Prisad var Gud; Han är varken manlig, eller kvinnlig. Till exempel har bruket av "Han" när man refererar till Gud i det Engelska språket, bidragit till en falsk föreställning om Gud. Förvanskade uttryck som "Fader" i åsyftan på Gud gjorde inte saken bättre. Inte någonstans i Koranen finner man en sådan referens till Gud.

s