Artiklar Frågor&Svar

Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 38: 19: Skaparens Signatur

Skrifterna är inte de enda matematiskt sammansatta skapelserna av Gud, där 19 är den gemensamma nämnaren. Det är verkligen fantastiskt att Galileo gjorde det berömda yttrandet: "Matematik är det språk, med vilket Gud skapade universum." En uppsjö av matematiska upptäckter har nu visat att nummer 19 representerar GUDs signatur på vissa skapelser. Detta gudomliga tecken uppträder i hela universum, mycket likt det sätt som Michelangelos och Picassos signaturer identifierar deras verk. Till exempel:

1. Solen, månen och jorden ställer sig på en rak linje samma relativa position en gång vart 19:e år (se ENCYCLOPEDIA JUDAICA under "Kalender").

2. Halleys komet, ett mäktigt himmelskt fenomen, besöker vårt solsystem en gång vart 76:e år, 19x4.

3. GUDs stämpel på dig och mig manifesteras i det faktum att den mänskliga kroppen har 209 ben, 19x11.

4. LANGMANS MEDICAL EMBRYOLOGY, av T.W. Sadler, används som textbok i de flesta medicinska Skolorna i USA. På Sidan 88 i den Femte Upplagan, läser vi följande utlåtande: "I allmänhet anses graviditetslängden på ett fullvuxet foster vara 280 dagar, eller 40 veckor efter början av den sista menstruationen, eller mer exakt, 266 dagar eller 38 veckor efter befruktning." Talen 266 och 38 är båda mångfalder av 19.

Sista Minuten Upptäckt
(26:e Maj, 1989 - Läggs till Appendix 1)

Herr Abdullah Arik gjorde följande upptäckter precis innan det var dags att trycka:

1. Om vi skriver ner antalet verser i varje sura, åtföljt av summan av versnumren, och skriver dessa tal efter varandra som ett enda tal, kommer vi att få en slutsumma för alla suror på 4,859,309,774, eller 19x255753146 (Tabell 1).

2. Gör om samma sak som ovan, men denna gång skriver du in numret på varje vers i stället för antalet verser. Slutsumman denna gång består av 757 siffror, och är fortfarande en mångfald av 19 (Tabell 2).

3. Gör om samma sak som ovan, fast denna gång skriver du först suranumret, åtföljt av antalet verser, åtföljt av numret på varje vers, åtföljt av summan av versnumren. Gör detta individuellt för alla suror. Slutsumman består av 759 siffror, och är också en mångfald av 19 (Tabell 3).

PRISAD VARE GUD