Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 32: Den Viktiga Åldern 40

Vid vilken ålder kan man anses ansvarig? Om ett barn dör vid 12 års ålder, utan att ens ha hört talas om Gud, kommer detta barn till Himmeln eller till Helvetet? Och om barnet är 15 år gammalt, eller 21, eller 25? Vid vilken ålder kommer människan att ställas till svars för sin tro? Denna fråga har förbryllat alla religionsforskare länge.

Koranen fastställer åldern för ansvar vid 40; alla som dör före denna ålder kommer till Himlen (46:15). Om personen trodde på Gud och drog nytta av att tro genom att nära och utveckla själen (se Appendix 15), kommer han eller hon till den Högre Himlen. Annars kommer personen till den Lägre Himlen.

Din första reaktion till denna information är att invända: "Tänk om personen var riktigt ond, eller en ateist, kommer han att komma till Himlen om han dog före 40?" Det är för att du är elak, medan Gud är Den Nådigaste. Vår tendens är "sätt dem allihop i Helvetet."

Människor som kraftigt motsätter sig denna Gudomliga nåd kan inte presentera en bestämd ansvarighetsålder. De ställer frågor som, "Tänk om personen var verkligen ond?" Svaret är, "Vet Gud om den här personen var ond?" "Ja." "Vet Gud att den här personen inte förtjänar att komma till Himlen?" "Ja." "Därför kommer den här personen inte att dör före 40." Så enkelt är det. Gud är den ende som avslutar våra liv på denna jord. Han vet exakt vilka som förtjänar att komma till Himlen och vilka som förtjänar att komma till Helvetet.

Tidigt år 1989 avrättas en man vid Theodore Robert Bundy för att ha dödat ett antal kvinnor. Hela landet höll med om att han var en av de mest brutala brottslingarna i historien. Så pass mycket, att hans avrättning var en av de få tillfällen som motståndarna till dödsstraff inte protesterade. Tvärtom, firade många hans avrättning. Många journalister, redaktörer, och politiker beklagade sig över att rättssystemet tagit 11 år på sig att avrätta Ted Bundy. De påstod att Ted Bundy borde ha avrättats inom maximalt 6 år efter att han dömts. Enligt Koranen, skulle detta ha varit den största tjänst som någon skulle kunna ha gjort Ted Bundy. han var 42 år gammal när han avrättades. Om han avrättats 5 år tidigare, vid 37 års ålder, skulle han ha kommit direkt till Himlen, och han förtjänade inte det.

Det visar sig att Ted Bundy var ett av de tecken som Gud har gett oss för att bekräfta att alla som dör före 40 kommer till Himlen. Bundy's namn, Theodore Robert Bundy, består av 19 bokstäver, och han erkände att han dödat 19 kvinnor bara en dag före sin avrättning. Det fanns många andra tecken från Gud.

Att framföra denna viktiga information, är en av de viktiga förpliktelser som ålagts mig som GUDs Budbärare av Förbundet. Det är inte min personliga åsikt.

Det är värt att notera att både Martin Luther King och Malcolm X mördades bara ett par månader före sina 40-årsdagar.