Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 31: Evolution: Gudomligt Kontrollerad

Vi lär oss i Koranen att evolution är ett gudomligt utformat faktum:

Livet började med vatten: "Från vatten skapade vi alla levande ting." (21:30, 24:45)

Människor är inte ättlingar till apor: "Han började skapelsen av människan från lera." (32:7)

Människan skapad från "åldrad" lera: "Jag skapar en människa från 'åldrad' lera." (15:28)

Evolution är endast möjligt inom en bestämd art. Navelapelsinen utvecklades exempelvis från apelsiner med kärnor, inte från äpplen. Sannolikhetslagarna utesluter möjligheten till en slumpmässig evolution mellan arterna. En fisk kan inte utvecklas till en fågel; en apa kan aldrig utvecklas till en människa.

Sannolikhetslagar Utesluter Darwin's Evolution
I denna dataålder, har vi matematiska lagar som talar om för oss om en viss händelse är sannolik eller inte. Om vi kastar upp fem numrerade kuber i luften och låter dem falla ner i en rak styrd linje, talar sannolikhetslagarna om för oss att antalet möjliga kombinationer vi kan få är: 1x2x3x4x5 = 120 kombinationer. Alltså är möjligheten att få någon kombination 1 på 120, eller 1/120, eller 0.0086. Denna sannolikhet minskar snabbt när vi utökar antalet kuber. Om vi utökar dem med en, blir antalet kombinationer 1x2x3x4x5x6 = 720, och sannolikheten av att få en kombination minskar till 1/720, 0.0014. Matematiker som är mycket noggranna vetenskapsmän, har kommit överrens om att sannolikheten minskar till "Noll" när vi utökar antalet kuber till 84. Om vi arbetar med 84 kuber, minskar sannolikheten till 209x10-upphöjt till 50, eller 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000209.

Darwins berömda teori om att "livet började som en 'enkel' cell" är skrattretande. Så sent som för 50 år sedan, skrev Wells, Huxley, och Wells i sin klassiska textbok att "ingenting kan ses inuti kärnan förutom klar vätska." Nu vet vi att cellen är en extremt komplicerad enhet, med biljoner nukleotider i genmaterian inuti kärnan, och miljontals biokemiska reaktioner. Sannolikhetslagarna talar om för oss att den slumpmässiga skapelsen av de exakta sekvenserna av nukleotider till DNA är Noll, flera gånger om. Vi talar inte om 84 nukleotider; vi talar om biljontals nukleotider som måste arrangeras i en specifik sekvens.

En del anhängare av utvecklingsläran har påstått att den mänskliga genen och apans gen liknar varandra till 90 %. Även om likheten var 99%, talar vi emellertid om fortfarande om 300,000,000 nukleotider som slumpmässigt måste arrangeras om för att göra om apan till en människa. Sannolikhetslagarna utesluter detta som en absolut omöjlighet. Den mänskliga genen består av 30,000,000,000 nukleotider; 1% av det är 300,000,000.

Ett citat från Professor Edwin Conklin är passande här; han påstod:

Sannolikheten för att livet uppstod av en slump, kan jämföras med sannolikheten för att den Oavkortade Ordboken skulle vara resultatet av en explosion i en tryckfabrik.