Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 27: Vem Är Din Gud?

De flesta människor blir arga när de får denna fråga. "Vad menar du, 'Vem är din gud?' frågar de, 'Min gud är Skaparen av himmlarna och jorden.'" Och de flesta av dessa människor kommer att blir chockerade när de upptäcker att deras yttrande om att deras gud är Skaparen av himmlarna och jorden inte är mer än tomt prat, och att de i själva verket är på väg till Helvetet (12:106).

Er gud är den eller det som upptar ert sinne största delen av tiden.
Er gud kan vara era barn (7:190), er maka/make (9:24), er affärsverksamhet (18:35), ert ego (25:34). Det är anledningen till att vi märker att ett av de viktigaste och mest repeterade budorden i Koranen är:

O du som tror, du ska minnas Gud ofta; prisa Honom dag och natt. (33:41)

För att börja praktisera detta budord, måste vi etablera vissa vanor, varmed vi garanterar att Gud upptar våra sinnen mer än någonting annat. Koranen hjälper oss att etablera sådana vanor som räddar våra själar:

1. Kontakt Bönerna (Salat): de som iakttager de 5 dagliga bönerna har kommit en bra bit på väg mot att fira minnet av Gud större delen av deras vakna timmar. Salat hjälper oss att minnas Gud inte bara under bönens få minuter, men också under tiden av inväntan. Klockan 11 på förmiddagen kanske man tittar på klockan för att se om tiden är kommen för bönen mitt på dagen. Denna handling gör att man tänker på Gud, och man får kredit därefter (20:14).

2. Fira minnet av Gud innan man äter : Vers 6:121 ålägger oss att nämna GUDs namn innan vi äter: "Ni skall inte äta från det, över vilket GUDs namn inte har nämnts."

3. Om Gud vill (IN SHAA ALLAH) : " Ni ska inte säga, 'Jag kommer att göra det här eller det där i morgon,' utan att säga 'Om Gud vill' (IN SHAA ALLAH). Om ni glömmer att göra det, be då om ursäkt och säg, 'Må min Herre vägleda mig till att göra bättre nästa gång.'" (18:24). Detta är ett direkt budord som vi måste fullfölja, oavsett vem vi än pratar med.

4. GUDs Gåva (MAA SHAA ALLAH): För att åkalla GUDs skydd över våra älskade föremål - våra barn, våra bilar, våra hem, o.s.v. - åläggs vi i 18:39 att säga "MAA SHAA ALLAH" (Detta är GUDs gåva).

5. Prisa Gud dag och natt : När vi äter någonting ska vi inte vara som djuren; vi måste reflektera över GUDs skapelse av maten som vi äter - smaken, vår njutning på grund av de sinnen som Gud har givit oss, den perfekta förpackningen av bananen eller apelsinen, variationerna av havsmat som skapats av Gud, o.s.v. - och prisa Honom när vi njuter av Hans gåvor. När vi ser en vacker blomma, eller ett djur, eller en solnedgång, måste vi prisa Gud. Vi måste fånga alla tänkbara möjligheter till att minnas och prisa Gud, så att Gud må vara våran Gud.

6. Första Uttalandet : Gör det till en vana att säga: "I GUDs namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste. Det finns ingen annan gud än Gud," direkt när du vaknar på morgonen. Om du etablerar denna goda vana, är det vad du kommer att säga när du återupplivas.