Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 21: Satan: Fallen Ängel

I GUDs rike, får vissa varelser den kapacitet som nödvändigtvis krävs för att de ska kunna utföra sina plikter . Satan trodde att de krafter som Gud givit honom, kvalificerade honom till att fungera som en oberoende gud. Som bevisats av den allmänt utspridda förekomsten av misär, sjukdom, olyckor, och krig i hans herravälde, vet vi nu att Satan är inkompetent.

Koranen klargör tydligt att Satan var en ängel, i egenskap av de enorma krafter och den rang som tilldelats honom. Det är anledningen till att han tituleras som en ängel (2:34, 7:11, 15:29, 17:61, 18:50, 20:116, 38:71) före sitt fall. Enligt definition, är en jinn en fallen ängel (18:50). Satans uppror lär oss att änglarna skapades med egna sinnen, och absolut valfrihet (2:34).