Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 20: Koranen: Olik Någon Annan Bok

Koranen är GUDs Sista Testamente till världen, och Han har lovat att skydda den från minsta förvanskning (15:9). Följaktligen är Koranen omgiven av osynliga styrkor, som vaktar den och tjänar den (13:39, 41:42, 42:24).

Olik någon annan bok, lärs Koranen ut av Gud (55:1-2). Han lär oss vad vi behöver veta, när vi behöver veta det. Det är anledningen till att vi läser Koranen hundra gånger utan att bli uttråkade. En novell till exempel, kan vi bara läsa en gång. Men Koranen kan läsas ett obegränsat antal gånger, och vi erhåller ny värdefull information från den varje gång. Å andra sidan, är de icke uppriktiga läsarna - de som läser Koranen för att finna fel i den - avledda från Koranen (7:146, 17:45, 18:57, 41:44). I själva verket hjälper GUDs osynliga styrkor dem att hitta de fel som de söker. Eftersom Koranen är perfekt, tjänar sådana "fel" endast till att avslöja idiotin hos GUDs fiender.

Gud använder Sina egna attribut för att beskriva Koranen; Han kallar Koranen "'Azeem = Mäktig" (18:57), "Hakeem = Full av visdom" (36:2), "Majid = Ärorik" (50:1), och "Karim = Aktningsvärd" (56:77). vad kan vi säga?

Eftersom Koranen är GUDs budskap till alla människor, oavsett språk, är Koranen tillgänglig för de troende, oavsett vilket språk de har (41:44). Detta förklarar ett mäktigt fenomen: de troende som inte kan Arabiska kan Koranen bättre än de icke troende som talar Arabiska. På grund av de osynliga styrkorna som tjänar Koranen, är den villigt och fröjdfullt tillgänglig för de uppriktigt troende, och ytterst otillgänglig för de icke troende (17:45, 18:57, 56:79).