Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 17: Döden

Döden är ett stort mysterium för de flesta människorna. Men inte för de som studerar Koranen. Vi lär oss att döden är exakt som sömnen; komplett med drömmar (6:60, 40:46). Tiden mellan döden och återuppståndelse passerar som en natts sömn (2:259; 6:60; 16:21; 18:11,19,25; 30:55).

Vid dödsögonblicket, vet alla sitt öde; Himlen eller Helvetet. För de som inte tror är döden en hemsk upplevelse; änglarna slår dem på deras ansikten och bakdelar när de rycker bort deras själar (8:50, 47:27, 79:1).

Koranen talar genomgående om två dödstillfällen. Den första döden inträffade när vi inte lyckades ta ställning för GUDs absoluta auktoritet (Appendix 7). Den döden varade tills vi föddes in i denna världen. Den andra döden avslutar våra liv i denna världen (2:28, 22:66, 40:11).

Ny Stor Uppenbarelse: Fantastiska Nyheter för de Troende:
De Rättfärdiga Dör i Själva Verket Inte, De Kommer Direkt till Himlen

Ge goda nyheter till de som tror och för ett rättfärdigt liv, att de kommer att ha trädgårdar med flytande bäckar . När de förses med gåvor av frukter däri, kommer de att säga, "Detta är vad som gavs oss förut." De kommer att ges liknande försörjningar, och de kommer att ha rena makar däri. De vistas däri för evigt. (2:25)

Tro inte att de som dödas för GUDs sak är döda; de lever hos sin Herre, och försörjs. (3:169)

Säg INTE att de som dödas för GUDs sak, "De är döda." För de lever, men ni uppfattar inte det. (2:154)

O du som tror, ni skall besvara Gud och budbäraren när han bjuder in er till det som håller er vid liv. (8:24)

De som emigrerar för GUDs sak, och sedan dödas eller dör, kommer Gud säkerligen att förse med goda försörjningar. (22:58)

De känner inte på döden, utöver den första döden, och Gud besparar dem Helvetets straff. (44:56)

Han blev tillsagd, "Träd in i Paradiset." han sa, "Jag önskar att mitt folk (på jorden) visste, att min Herre förlåtit mig och hedrat mig." (36:26-27)

Lönen för synd är döden (Romarna 6.23)

Som 3:81 och 46:9 säger, för GUDs Budbärare av Förbundet inte med sig någonting nytt; allt som jag får och förmedlar till er finns redan i Koranen. Koranen är emellertid full av information som bevaras av den Allsmäktige Gud för uppenbarelse vid en viss tidpunkt. Nu har tiden kommit för att se på de verser som visas ovan, och lära oss de fantastiska nyheterna: DE RÄTTFÄRDIGA DÖR INTE; när deras liv på jorden når sitt förutbestämda slut, bjuder dödsängeln helt enkelt in dem till att lämna sina jordliga kroppar och gå vidare till Himlen, samma paradis som Adam och Eva en gång levde i. Himlen har funnits sedan Adam och Eva. Vi lär oss i 89:27-30 att Gud bjuder in de troendes själar: "Träd in i Mitt Paradis."

MIN EGEN ERFARENHET
När GUDs förbund med profeterna uppfylldes enligt 3:81, togs jag till Himlen där de rättfärdiga lever NU (4:69). Medan min kropp var här på jorden, var jag i samma Paradis som Adam & Eva.

DE SOM INTE TROR
Vad beträffar de som inte tror, vet de vid dödsögonblicket att de är ämnade för Helvetet. Änglarna slår dem på deras ansikten och bakdelar (8:50 & 47:27), befaller dem att släppa taget om sina själar (6:93), och "rycker" sedan "bort deras själar" (79:1) Koranen lär oss att de som inte tror går igenom två dödsfall (2:28 & 40:11). De kommer att sättas i döden - ett tillstånd av intet, under vilket de ser Helvetet dag och natt i en evig mardröm, som varar tills Domedagen (40:46). Helvetet existerar fortfarande inte (40:46, 89:23).

Självklart, går de Rättfärdiga Vidare
Vad människor på jorden beträffar, "dör" de rättfärdiga. Människor förstår inte att de rättfärdiga helt enkelt lämnar sina kroppar, och går vidare till Paradiset. Verserna ovan är självförklarande. De berättar att de rättfärdiga endast dör en gång - den död vi redan erfarit som en konsekvens av den stora tvisten (38:69). I 36:26-27, ser vi det bästa beviset på att de rättfärdiga kommer till Paradiset, medan deras vänner och släktingar fortfarande lever på jorden. Som att åka till Hawaii och vänta på oss där.

Se också 16:32 & 6:60-62

Februari 1990 Rashad Khalifa