Tillbaka till Listan Över Appendix


Appendix 15: Religiösa Plikter: En Gåva Från Gud

När Abraham bönföll till Gud i 14:40, bad han inte om rikedom eller hälsa; gåvan han bad om var: "Snälla Gud, gör mig till en som iakttager kontaktbönerna (Salat)." De religiösa plikterna som instiftats av Gud, är i själva verket en stor gåva från Honom. De utgör näringen som behövs för tillväxt och utveckling av våra själar. Utan sådan näring, kan vi inte överleva den enorma energi som GUDs fysisk närvaro på Domedagen innebär. En tro på Gud, garanterar inte i sig självt vår räddning; vi måste också nära våra själar (6:158, 19:90-92). Dessutom förklarar 15:99 att vårt hjälpmedel för att uppnå övertygelse, är att iakttaga de religiösa plikter som instiftats av Gud: "Dyrka er Herre för att uppnå övertygelse."

Kontakt Bönerna (Salat)
De fem dagliga kontaktbönerna är huvudmålen för själen. Trots att en själ kan uppnå viss tillväxt och utveckling genom att föra ett rättfärdigt liv, och utan att iakttaga kontaktbönerna, skulle det vara som att överleva på snacks, utan regelbundna måltider.

Vi lär oss i 2:37, att vi kan etablera kontakt med Gud genom att yttra de specifika Arabiska orden som Gud givit oss. Sura 1, Nyckeln, är en matematiskt sammansatt kombination av ljud, som låser upp dörren mellan oss och Gud:

1. Gryningsbönen måste iakttagas under de två timmarna före soluppgången (11:114, 24:58).

2. Bönen mitt på dagen är inne när solen går ner från sin högsta punkt mitt på dagen (17:78).

3. Eftermiddagsbönen kan iakttagas inom de 3-4 timmarna före solnedgången (2:238).

4. Solnedgångsbönen kommer in efter solnedgången (11:114).

5. nattbönen kan iakttagas efter att skymningen försvunnit från skyn (24:58).

* Fredagens församlingsbön mitt på dagen, är en obligatorisk plikt för alla Muslimska män och kvinnor (62:9). Att inte iakttaga Fredagsbönen är en stor överträdelse.

Varje kontaktbön är giltig om den iakttagas någon gång från periodens början tills nästa bön kommer in. Väl förlorad, är en kontaktbön en förverkad chans som inte kan tjänas in; man kan bara ångra sig och be om förlåtelse. De fem bönerna består av 2, 4, 4, 3, och 4 enheter (Rak'has) vardera.

Beviset på att Salat redan var etablerat genom Abraham, hittar man i 8:35, 9:54, 16.123, & 21:73. Denna ytterst viktiga plikt i Islam har förvanskats så mycket, att kontakt bönerna (Salat) har blivit en sed för idoldyrkan för den stora majoriteten Muslimer. Trots att Koranen fastställer att våra kontaktböner måste dediceras till endast Gud (20:14, 39:3,45), insisterar dagens Muslimer på att fira minnet av "Muhammed och hans familj" och "Abraham och hans familj" under sina böner. Detta gör bönerna ogiltiga och totalt utan värde (39:65).

Den Obligatoriska Välgörenheten (Zakat)
Zakat måste ges bort på "skördedagen" (6:141). Varje gång vi mottager "nettoinkomst," måste vi lägga 2.5% åt sidan, och ge det till de specificerade mottagarna - föräldrarna, släktingar, föräldralösa, de fattiga, och den resande främlingen, i denna ordning (2:215). Den oerhört stora vikten av Zakat reflekteras i GUDs lag: "Min nåd omfattar alla ting, men Jag kommer att specificera den för de rättfärdiga som ger Zakat" (7:156).

Zakat måste omsorgsfullt beräknas och ges bort regelbundet, så fort vi får någon inkomst. Statliga skatter skall dras av, men inte andra utgifter såsom skulder, inteckningar, och andra levnadskostnader. Om man inte känner behövande människor, kan man ge Zakat till en moské eller till en välgörenhetsorganisation med enda syfte att hjälpa fattiga människor. Välgörenhet som ges till moskéer och sjukhus eller organisationer kan inte ses som Zakat.

Fasta
Alla detaljer för fastan ges i 2:183-187.

Vallfärd: Hajj & 'Umrah
En gång i livet, har Hajj och 'Umrah förordnats för de som har råd med det. Vallfärden firar minnet av Abrahams exemplariska underkastelse till Gud (Appendix 9), och måste iakttagas under de fyra Heliga Månaderna - Zul-Hijjah, Muharram, Safar, & Rabi'I (12:e, 1:a, 2:a, 3:e månaderna) (2:197; 9:2, 36). 'Umrah kan iakttagas när som helst. Som andra plikter i Islam, har Hajj förvanskats. De flesta Muslimer iakttager Hajj under endast ett par dagar i Zul-Hijjah, och de anser att Rajab, Zul-Qi'dah, Zul-Hijjah, och Muharram (7:e, 11:e, 12:e, 1:a månaderna) är de Heliga Månaderna. Detta är en förvanskning som starkt fördöms (9:37).

Vallfärden börjar med ett bad eller en dusch, som åtföljs av ett tillstånd av helighet som kallas "Ihraam," där den manliga pilgrimmen bär sömlösa tyglakan, och kvinnan bär en anspråkslös klädsel (2:196). Under hela Hajj avstår pilgrimmen från sexuellt samlag, fåfängor som att raka sig och klippa håret, argumentera, dåligt uppförande, och dåligt språk (2:97). Renlighet, bad, och regelbundna hygieniska vanor uppmuntras. Vad ankomst till den Heliga Moskén i Mekka, går pilgrimmen runt Ka'bahn sju gånger, i glorifiering och prisning av Gud (2:125, 22:26-29). Den vanliga formuleringen är: "Labbayka Allaahumma Labbayk" (Min Herre, jag har besvarat Dig). "Labbayka Laa Shareeka Laka Labbayk" (Jag har besvarat Dig, och tillkännager att det inte finns någon annan gud vid sidan av Dig: jag har besvarat Dig). Nästa steg är att gå den halvmilslånga (engelska mil) sträckan mellan kullarna Safa och Marwah sju gånger, och stundvis småspringa (2:158). Detta fullbordar 'Umrah delen av vallfärden.

Sedan går pilgrimmen till 'Arafat för att spendera en dag i dyrkan, meditation, och glorifiering av Gud, från gryningen till solnedgången (2:198). Efter solnedgången går pilgrimmen till Muzdalifah, där nattbönen iakttagas, och 21 småstenar plockas upp för den symboliska steningen av Satan vid Medina. Från Muzdalifah går pilgrimmen till Mina, och spenderar två eller tre dagar där (2:203). Första morgonen i Mina erbjuder pilgrimmen ett djuroffer för att förse de fattiga med mat, och för att fira minnet av GUDs ingrepp för att rädda Ismael och Abraham från Satans trick (37:107, Appendix 9). Steningscermonierna symboliserar förkastningen av Satans polyteism, och gör genom att kasta sju stenar vid var och en av de tre stationerna, samtidigt som man prisar Gud (15:34). Pilgrimmen återvänder därefter till Mekka, och går sju var runt Ka'bah i avsked.

Olyckligtvis gör de flesta av dagens Muslimska pilgrimer det till sed att besöka profeten Muhammeds grav, där de begår de mest uppenbara handlingar av idoldyrkan, och tillintetgör på så sätt sina Hajj. Koranen talar hela tiden om "Den Heliga Moskén," medan dagens Muslimer talar om "De Två Heliga Moskéerna!" I en påfallande handling av idoldyrkan, har Muslimerna satt upp Muhammeds grav som en till "Helig moské!" Detta är en hädisk kränkning av Koranen, och ironiskt nog kränker det till och med Hadith. Den Hadith som beskrivs nedan, illustrerar denna märkliga ironi:

Översättning av detta falska påstående: "Gud har förbannat Judarna och de Kristna för att de gjort sina profeters gravar till moskéer." (Bukhari, Nawawi Edition, Vol.6, Sidan 14).

Fysiska Fördelar
Utöver sina ovärderliga spirituella fördelar, finns det en mängd fysiska, ekonomiska, och hälsofördelar med att iakttaga kontaktbönerna (Salat), obligatoriska välgörenheten (Zakat), fastan under månaden Ramadan, och Hajj.

Att iakttaga Gryningsbönen avbryter långa perioder av orörlighet under sömn; detta har nu visat sig motarbeta ledgångsreumatism. Att stiga upp tidigt på morgonen hjälper dessutom mot depression och andra psykologiska problem. Prostreringspositionen som repeteras under kontaktbönerna, vidgar blodkärlen i våra hjärnor så att de rymmer mer blod, och detta förhindrar huvudvärk. De ständiga böjningarna av rygg och leder är en hälsosam rörelse. Allt detta är vetenskapligt bevisat.

Tvagningen som krävs före kontaktbönerna uppmuntrar oss till att använda toaletten oftare. Denna vana skyddar oss från vanlig och förödande cancer, grovtarmscancer. Skadliga kemikalier utsöndras i den urinala och fekala substansen. Om dessa utsöndringar hålls kvar i grovtarmen under långa perioder, absorberas de skadliga kemikalierna åter in i kroppen, och förorsakar cancer.

Fastan under månaden Ramadan återställer våra expanderade magar till deras normala storlekar, sänker våra blodtryck genom temporär uttorkning, frigör kroppen från skadliga toxiner, ger våra njurar en välbehövlig vila, och minskar vår vikt genom att ta bort överflödigt och skadligt fett.

Välgörenheten Zakat och vallfärden Hajj har långsiktiga ekonomiska och sociala förmåner.