Tillbaka till Listan Över Appendix

Appendix 1

De Enkla Fakta

Historisk Bakgrund

Den Litterära Matematiska Kompositionen

Initialerna

Vad är ett Gematriskt Värde?

Andra Matematiska Egenskaper hos de Initialförsedda Surorna

Viktiga Parameterar för de Koraniska Initialerna

Matematisk kodning av speciella ord

Varför 19?

En Stark Grund

Islams Fem Pelare

Koranens Matematiska Struktur

Ett Vittne Från Israels Barn

Övermänskliga Numeriska Kombinationer

Ett av de Stora Miraklen [74:35]

Koranen karaktäriseras av ett unikt fenomen som aldrig påträffats i någon mänskligt författad bok. Alla delar av Koranen är matematiskt sammansatta - surorna, verserna, orden, antalet förekomster av vissa bokstäver, antalet förekomster av ord från samma rot, antalet variationer av gudomliga namn, den unika stavningen av vissa ord, avsaknaden av eller den avsiktliga ändringen av vissa bokstäver i vissa ord, och många andra beståndsdelar av Koranen utöver dess innehåll. Det finns två huvudsakliga aspekter av Koranens matematiska system (1) Den matematiskt litterära sammansättningen, och (2) Den matematiska strukturen av antalet suror och verser. På grund av denna omfattande matematiska kod, är minsta förvanskning av Koranens text eller fysiska ordning direkt avslöjad.

Enkelt Att Förstå: Omöjligt att Imitera

 För första gången i historien har vi en skrift med ett inbyggt matematiskt bevis på gudomligt författarskap - en övermänsklig matematisk sammansättning.

Alla som läser denna bok kan lätt verifiera Koranens matematiska mirakel. Ordet "Gud" (Allah), är skrivet med stora feta bokstäver genom hela texten. Antalet förekomster av ordet "Gud" finns noterat längst ner på varje sida. Sista sidan av texten, sidan 604, visar att det totala antalet förekomster av ordet "Gud" är 2698, eller 19x142.

Dessutom får vi en slutsumma på 118123, även det en mångfald av 19 (118123 = 19x6217), när vi adderar alla nummer på de verser där ordet "Gud" förekommer. Nitton är den gemensamma nämnaren i hela Koranens matematiska system.

Detta fenomen i sig självt, räcker som obestridligt bevis för att Koranen är GUDs budskap till världen. Ingen mänsklig varelse(r) skulle kunna hålla reda på antalet förekomster av ordet "Gud", samt numren på de verser där de finns. Det är särskilt omöjligt med tanke på att (1) den okunnighet som rådde under den tidsålder då Koranen uppenbarades, och (2) det faktum att surorna och verserna var vitt åtskilda i tid och rum vad gäller uppenbarelse. Den kronologiska uppenbarelseordningen var väldigt olik det slutliga formatet (Appendix 23). Koranens matematiska mirakel är emellertid inte begränsat till ordet "Gud"; det är extremt vidsträckt, extremt invecklat, och innefattar allt.

Tillbaka

De Enkla Fakta

Precis som Koranen själv, sträcker sig Koranens matematiska kod från det väldigt enkla, till det mycket komplicerade. De Enkla Fakta är de observationer som kan fastställas utan att använda hjälpmedel. De komplicerade fakta kräver hjälp av en miniräknare eller en dator. De följande fakta kräver inga hjälpmedel för att verifieras:

1. Den första versen (1:1), känd som "Basmalah", består av 19 bokstäver.

2. Koranen består av 114 suror, vilket är 19x6.

3. Det totala antalet verser i Koranen är 6346, eller 19x334. (6234 numrerade verser & 112 icke numrerade verser (Basmalah) 6234 + 112 = 6346) Notera att 6 + 3 + 4 + 6 = 19.

4. Basmalah förekommer 114 gånger, trots dess iögonenfallande frånvaro från Sura 9 (den förekommer två gånger i Sura 27) & 114 = 19x6.

5. Från den Basmalah som saknas i Sura 9 till den extra Basmalah i Sura 27, är det precis 19 suror.

6. Det fortsätter med att totalsumman av suranumren från 9 till 27 (9 + 10 + 11 + 12 + ..... + 27) är 342, eller 19x18.

7. Denna totalsumma (342) motsvarar också antalet ord mellan de två Basmalah i Sura 27, och 342 = 19x18.

8. Den berömda första uppenbarelsen (96:1-6) består av 19 ord.

9. Den 19-ordade första uppenbarelsen består av 76 bokstäver, 19x4.

10. Sura 96, först i kronologisk ordning, består av 19 verser.

11. Den första kronologiska suran är placerad på toppen av de sista 19 surorna.

12. Suran 96 består av 304 Arabiska bokstäver, och 304 är 19x16.

13. Den sista uppenbarelsen (Sura 110) består av 19 ord.

14. Den första versen av sista uppenbarelsen består av 19 bokstäver.

15. 14 olika Arabiska bokstäver utgör 14 olika set att "Koraniska Initialer" (såsom A.L.M. i 2:1), och står som prefix i 29 suror. Dessa nummer blir totalt 14 + 14 + 29 = 57, 19x3.

16. Totalsumman av de 29 suranumren där de Koraniska Initialerna förekommer är 2 + 3 + 7 ... + 50 + 68 = 822, och 822 + 14 (14 set av initialer) är 836, eller 19x44.

17. Mellan den första initialförsedda suran (Sura 2) och den sista initialförsedda suran (Sura 68) finns det 38 initiallösa suror, 19x2.

18. Mellan den första och den sista initialförsedda suran är det 19 set.

19. Koranen nämner 30 olika nummer: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,19,20,30,40,50,60,70,80,99,100,200,300,1000,2000,3000,5000,50.000, & 100.000. Summan av dessa nummer är 162146, som motsvarar 19x8534.

Detta är en kortfattad översikt av De Enkla Fakta.

Tillbaka

Den Litterära Matematiska Kompositionen

Koranen karaktäriseras av ett unikt fenomen som aldrig skådats i någon annan bok; 29 suror är försedda med prefix, bestående av 14 olika set av "Koraniska Initialer", med en till fem bokstäver per set. Fjorton bokstäver, halva det Arabiska alfabetet, tar del i dessa initialer. Betydelsen av dessa Koraniska initialer förblev en gudomligt bevarad hemlighet under 14 århundraden.

Koranen förklarar i 10:20 och 25: 4-6 att dess mirakel, dvs., bevis på gudomligt författarskap, var destinerat att förbli en hemlighet under en specifik förutbestämd tid.

De sa, "Varför har inget mirakel kommit ner till honom från hans Herre?" Säg, "Endast Gud har kännedom om framtiden. Vänta därför, och jag kommer att vänta med er." (10:20)

De som inte trodde sa, "Detta är bara något som han har hittat på, med hjälp av andra människor." I sanning, har de yttrat en stor hädelse; en lögn. Andra sa, "Sagor från det förflutna som han skrev ner; de dikterades för honom dag och natt." Säg, "Detta sändes ner av Den som känner till 'hemligheten' i himmlarna och på jorden." Utan tvivel, är Han Förlåtande, Den Barmhärtigaste.(25:4-6)

De Koraniska Initialerna utgör en betydande del av Koranens 19-baserade matematiska mirakel.

Nr.

Sura

Sura Titel

Koraniska

 

No.

 

Initialer

1

2

Kvigan

A.L.M

2

3

Amramiterna

A.L.M

3

7

Skärselden

A.L.M.S.

4

10

Jonas

A.L.R.

5

11

Hud

A.L.R.

6

12

Josef

A.L.R

7

13

Åska

A.L.M.R.

8

14

Abraham

A.L.R.

9

15

Al-Hijr Dalen

A.L.R.

10

19

Maria

K.H.Y.`A.S.

11

20

T.H.

T.H.

12

26

Poeterna

T.S.M.

13

27

Myran

T.S.

14

28

Historia

T.S.M.

15

29

Spindeln

A.L.M.

16

30

Romarna

A.L.M.

17

31

Luqmaan

A.L.M.

18

32

Prostrering

A.L.M.

19

36

Y.S.

Y.S.

20

38

S.

S.

21

40

Förlåtare

H.M.

22

41

Fulländad

H.M.

23

42

Konsultation

H.M.`A.S.Q.

24

43

Ornament

H.M.

25

44

Rök

H.M.

26

45

Att Fall Ned På Knä

H.M.

27

46

Sandåsarna

H.M.

28

50

Q.

Q.

29

68

Pennan

NuN

Tillbaka

 Historisk Bakgrund

År 1968, förstod jag att de existerande Engelska översättningarna av Koranen inte representerade det sanna budskapet i GUDs Sista Testamente. Till exempel kunde inte två av de mest populära översättarna, Yusuf Ali och Marmaduke Pickthall, övervinna sina korrumperade religiösa traditioner när det kom till GUDs kriteria i 39:45.

När ENDAST Gud nämns, krymper hjärtat på dem som inte tror på Livet Efter Detta i motvilja. Men när andra nämns vid sidan av Honom, gläder de sig. (39:45)

 Yusuf Ali utelämnade det avgörande ordet "ENDAST" från sin översättning, och ändrade på resten av versen genom att lägga till ordet (gudar). På så sätt förstörde han helt och hållet detta mycket viktiga Koraniska kriterium. han översatte 39:45 enligt följande:

När Gud, Den Ende, nämns, krymper hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta med avsmak och skräck; men när (gudar) andra än Honom nämns, se, då fylls de av glädje. (39:45) (enligt A.Yusuf Ali)

Uttrycket "När Gud, Den Ende nämns," är inte detsamma som att säga, "När endast Gud nämns." Man kan nämna "Gud, Den Ende," och även nämna Muhammed eller Jesus, och ingen kommer att bli upprörd. Men om "ENDAST Gud är nämnd" kan man inte nämna någon annan, och massor av människor som - de som idoliserar Muhammed eller Jesus - kommer att bli upprörda. Alltså kunde Yusuf Ali inte förmå sig att presentera sanningen i Koranen, om den avslöjade hans korrupta tro.

Marmaduke Pickthall översatte "ENDAST" rätt, men förstörde kriteriet genom att lägga till sin personliga övertygelse inom parentes; han översatte 39:45 enligt följande:

Och när endast Allah nämns, verkar hjärtat på de som inte tror på Livet Efter Detta frånstötande, och när de (som de dyrkar) vid sidan av Honom nämns, se, då blir de glada. (39:45) (enligt Marmaduke Pickthall)

När jag såg sanningen i GUDs ord förstörda på så sätt, beslutade jag mig för att översätta Koranen, åtminstone till förmån för mina egna barn. Eftersom jag var kemist till yrket, och trots min omfattande religiösa bakgrund - min far var en beryktad Sufi-ledare i Egypten - lovade jag Gud att jag inte skulle förflytta mig från en vers till en annan om jag inte förstod den till fullo.

Jag köpte alla tillgängliga böcker av Koraniska översättningar och förklaringar (Tafseer) som jag kunde hitta, placerade dem därefter på ett stort bord och påbörjade min översättning. Den första suran, Nyckeln, var färdig på ett par dagar. Den första versen i Sura 2 är "A.L.M." Översättningen av denna vers tog fyra år, och sammanföll med det gudomliga röjandet av "hemligheten", det stora matematiska Miraklet i Koranen.

Böckerna med Koraniska förklaringar var enhälligt överrens om att "ingen känner till betydelsen eller vikten av de Koraniska Initialerna A.L.M., eller några andra initialer." Jag bestämde mig för att skriva in Koranen i datorn, analysera hela texten, och se om det fanns några matematiska samband mellan dessa Koraniska initialer.

Jag använde mig av en time-share terminal, kopplad via telefon till en gigantisk dator. För att testa min teori, bestämde jag mig för att titta på de Koraniska Initialerna bestående av en bokstav - "Q" (Qaaf) i Sura 42 och 50, "S" (Saad) i Surorna 7,19 och 38, och "N" (Noon) i Sura 68). Som detaljerat i min första bok KORANENS MIRAKEL: BETYDELSEN AV DE MYSTERISKA BOKSTÄVERNA (Islamic Produktions, 1973), hade många tidigare försök till att lösa detta mysterium misslyckats.

Tillbaka

Den Koraniska Initialen "Q" (Qaaf)

Datorns uppgifter visade att texten i de enda två surorna initierade med Q, 42 och 50, innehöll samma antal Q's, 57 och 57. Det var det första tecknet på att ett medvetet matematiskt system kunde existera i Koranen.

Sura 50 har titeln "Q", har "Q" som prefix, och i första versen står det, "Q, och den ärorika Koranen." Detta tyder på att "Q" står för "Quran", och att det totala antalet förekomster av Q's i de två surorna med initialen Q representerar Koranens 114 suror (57 + 57 = 114 = 19x6). Denna idé styrktes av det faktum att "Koranen" förekommer 57 gånger i Koranen.

Koranen beskrivs i Sura "Q" som "Majid" (ärorik), och det Arabiska ordet "Majid" har ett gematriskt värde på 57: M (40) + J (3) + D (4) = 57.

Sura 42 består av 53 verser, och 42 + 53 = 95, 19x5.

Sura 50 består av 45 verser, och 50 + 45 = 95, samma totalsumma som i Sura 42.

 

1. Antalet förekomster av "Q" i Sura "Q" (Nr.50) är 57, 19x3.

2. I den andra suran med initialen "Q" (Nr.42), förekommer bokstaven "Q" exakt lika många gånger, 57.

3. Den totala förekomsten av bokstaven "Q" i de båda surorna med initialen Q är 114, vilket motsvarar antalet kapitel i Koranen.

4. "Koranen" nämns 57 gånger i Koranen.

5. Beskrivningen av Koranen som "Majid" (Ärorik) är relaterad med antalet förekomster av bokstaven "Q" i var och en av surorna med initialen "Q". Ordet "Majid" har ett gematriskt värde av 57.

6. Sura 42 består av 53 verser, och 42 + 53 = 95, eller 19x5.

7. Sura 50 består av 45 verser, och 50 + 45 är också 95, 19x5.

8. Antalet Q's i alla verser numrerade "19" i hela Koranen är 76, 19x4.

Ett annat exempel av relevans är hänvisningen till Mekka i 3:96 som "Becca! " Denna märkliga stavning på den beryktade staden har förbryllat Muslimska lärda i många århundraden. Trots att Mekka nämns korrekt stavat i Koranen i 48:24, är bokstaven "M" utbytt mot bokstaven "B" i 3:96. Det visar sig att Sura 3 är en sura med initialen M, och att antalet "M" skulle ha avvikit från Koranens kod om "Mekka" var korrekt stavat i 3:96.

 NuN (Noon)

Denna initial är unik; den förekommer i en sura, 68, och namnet på bokstaven har bokstaverats som tre bokstäver - Noon Wow Noon - i den ursprungliga texten, och räknas därför som två N. Det totala antalet förekomster av denna bokstav i suran med initialen N är 133, 19x7.

Det faktum att "N" är den sista Koraniska Initialen (se Tabell 1) frambringar några speciella iakttagaelser. Som exempel kan nämnas att antalet verser från den första Koraniska Initialen (A.L.M. i 2:1) till den sista initialen (N. i 68:1) är 5263, 19x277.

Ordet "Gud" (Allah) förekommer 2641 (19x139) gånger mellan den första initialen och den sista initialen. Eftersom det totala antalet förekomster av ordet "Gud" är 2698, blir dess förekomst utanför initialerna "A.L.M." i 2:1 på ena sidan, och initialen "N" i 68:1 på andra sidan, 57, 19x3.

Tabellerna 9 till 20 bevisar att initialen "NuN" måste bokstaveras för att visa två N.

S (Saad)

Denna initial står som prefix i tre suror 7,19, och 38, och den totala förekomsten av bokstaven "S" (Saad) i dessa tre suror är 152, 19x8 (Tabell 2). Anmärkningsvärt är att ordet "Bastatan" i 7:69, i en del tryck skrivs med ett "Saad" i stället för "Seen." Detta är en felaktig förvanskning som bryter mot Koranens kod. Genom att titta på den äldsta tillgängliga kopian av Koranen, Tashkent-kopian, fann man att ordet "Bastatan" är korrekt stavat med ett "Seen" (se fotostatkopia nedan).

Tabell 2: Antalet Förekomster av Bokstaven S (Saad) i de Initialförsedda Surorna.

Sura

Antal Förekomster av "S"

7

97

19

26

38

29

 

152 (19x8)

Fotokopia av Tashkent-Koranen.

Historisk Notering

Den monumentala upptäckten att "19" är Koranens gemensamma nämnare, förverkligades i Januari 1974, och sammanföll med Zul-Hijjah 1393 A.H (After Hijrah). Koranen uppenbarades 13 B.H (Before Hijrah). Detta gör antalet år från Koranens uppenbarelse till uppenbarelsen av dess mirakel 1393 + 13 = 1406 = 19x74. Som noterat ovan, ägde avslöjandet av Miraklet rum i Januari 1974. Relationen mellan 19x74 månår och 1974 solår kunde inte undgå att märkas. Detta är speciellt häpnadsväckande med tanke på att "19" nämns i Sura 74.

Y.S. (Ya Seen)

Dessa två bokstäver står som prefix i Sura 36. Bokstaven "Y" förekommer 237 gånger i denna sura, medan bokstaven "S" (Seen) förekommer 48 gånger. Det totala antalet av de båda bokstäverna är 285, 18x15.

Anmärkningsvärt är att bokstaven "Y" skrivs på två olika sätt i Koranen; ett är tydligt och det andra diskret. Den diskreta formen av bokstaven kan vara förvirrande för dem som inte är helt förtrogna med det Arabiska språket. Ett bra exempel är ordet "Araany " som nämns två gånger i 12:36. Bokstaven "Y" används två gånger i detta ord, första "Y" är diskret och det andra tydligt . Sura 36 har inte ett enda "Y" av den diskreta typen. Detta är ett anmärkningsvärt fenomen, och ett som inte normalt uppträder i en sura så lång som Sura 36. I min bok KORANEN: SYNLIG PRESENTATION AV MIRAKLET (Islamic Productions, 1982) är alla "Y" och "S" markerade med en stjärna.

H.M. (Ha Mim)

Sju suror har "H " och "M " som prefix; Surorna 40 till 46. Det totala antalet förekomster av dessa två bokstäver i de sju surorna med initialerna H.M är 2147, eller 19x113. De detaljerade uppgifterna visas i Tabell 3.

Naturligtvis skulle ändringen av en enda bokstav "H" eller "M" i någon av de sju surorna med initialerna H.M., förstört detta invecklade fenomen.

Tabell 3: Antal Förekomster av Bokstäverna "H" och "M" i de Sju H.M.-Initierade Surorna

Sura Nr.

Antal Förekomster

 

 

 

"H"

"M"

"H+M"

40

64

380

444

41

48

276

324

42

53

300

353

43

44

324

368

44

16

150

166

45

31

200

231

46

36

225

261

 

292

1855

2147

 

 

 

(19x113)

 

 

·         Bokstäverna "A," "L," och "M" är de mest utnyttjade bokstäverna i det Arabiska språket, och i samma ordning som vi ser dem i de Koraniska Initialerna - "A," sedan "L," sedan "M." Dessa bokstäver står som prefix i sex suror - 2,3,29,30,31,32 - och det totala antalet förekomster av dess tre bokstäver i var och en av dessa sex suror är en multipel av 19 {9899 (19x521), 5662 (19x298), 1672 (19x88), 1254 (19x66), 817 (19x43), och 570 (19x30), respektive.}Följaktligen är den totala förekomsten av de tre bokstäverna i de sex surorna 19874 (19x1046), och ändringen på en av dessa bokstäver förstör detta anmärkningsvärda fenomen.

Sura Nr.

Antal Förekomster

 

 

Totalt

 

"A"

"L"

"M"

 

2

4502

3202

2195

9899 (19x521)

3

2521

1892

1249

5662 (19x298)

29

774

554

344

1672 (19x88)

30

544

393

317

1254 (19x66)

31

347

297

173

817 (19x43)

32

257

155

158

570 (19x30)

 

8945

6493

4436

19874 (19x1046)

A.L.R. (Alef Laam Ra)

Sura Nr.

Antal Förekomster

 

 

Totalt

 

"A"

"L"

"R"

 

10

1319

913

257

2489 (19x131)

11

1370

794

325

2489 (19x131)

12

1306

812

257

2375 (19x125)

14

585

452

160

1197 (19x63)

15

493

323

96

912 (19x48)

 

5073

3294

1095

9462 (19x498)

·         Dessa initialer står som prefix i en sura, Nr. 13, och den totala förekomsten av dessa fyra bokstäver är 1482, eller 19x78. Bokstaven "A" förekommer 605 gånger, "L" förekommer 480 gånger, "M" förekommer 260 gånger, och "R" 137 gånger.

·         Endast en sura har dessa initialer som prefix, Sura 7, och bokstaven "A" förekommer 2529 gånger i denna sura, "L" förekommer 1530 gånger, "M" förekommer 1164 gånger, och "S" (Saad) förekommer 97 gånger. Följaktligen är den totala förekomsten av de fyra bokstäverna i denna sura 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 = 19x280.

·         En viktig iakttagaelse här är det sammankopplade förhållande som hänger ihop med bokstaven "S" (Saad). Denna bokstav förekommer också i Surorna 19 och 38. Medan den kompletterar sina systerbokstäver i Sura 7 för att producera en totalsumma som är delbar med 19, kompletterar förekomsten av denna bokstav även sina systerbokstäver i Surorna 19 och 38, för att producera en multipel av 19 (se Sidan 614).

·         Dessutom påverkar den Koraniska Initialen "S" (Saad) och de Koraniska Initialerna "K.H.Y.A." (Kaaf Ha Ya 'Ayn) varandra i Sura 19, för att åstadkomma ännu en totalsumma som är en multipel av 19 (se Sidan 617). Detta sammankopplade förhållande - vilket inte är unikt för initialen "S" (Saad) - bidrar till komplexiteten av Koranens numeriska kod.

·         Det här är det längsta setet av initialer, bestående av fem bokstäver, och det förekommer i en sura, Sura 19. Bokstaven "K" i Sura 19 förekommer 137 gånger, "H" förekommer 175 gånger, "Y" förekommer 343 gånger, "'A" förekommer 117 gånger, och "S" (Saad) förekommer 26 gånger. Följaktligen är den totala förekomsten av de fem bokstäverna 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 = 19x42.

·         En invecklad sambandsrelation binder samman dessa delvis sammanfallande Koraniska Initialer för att åstadkomma en totalsumma som även den är en multipel av 19. Initialen "H." finner man i Surorna 19 och 20. Initialerna "T.H." står som prefix i Sura 20. Initialerna "T.S." finns i Sura 27, medan initialerna "T.S.M." står som prefix i dess kringliggande suror, Surorna 26 & 28.

·         Det bör noteras vid denna tidpunkt, att de längre, mer komplicerade, sammankopplade och delvis sammanfallande initialerna, återfinns i de suror där ovanligt mäktiga mirakel skildras. Som exempel kan nämnas att Jesus jungfrufödsel återges i Sura 19, som har det längsta setet av initialer som prefix, K.H.Y.'A.S.

·         Dessa sammankopplade initialer "H.," "T.H.," "T.S.," och "T.S.M." står som prefix i suror som beskriver Moses och Jesus mirakel, och de ovanliga företeelserna runt Salomon och hans jinner. På så sätt ger Gud starkare bevis för att bestyrka mäktigare mirakel. Antalet förekomster av dessa initialer presenteras i Tabell 6.

Sura

Frequency of

 

 

 

 

"H"

"T"

"S"

"M"

19

175

-

-

-

20

251

28

-

-

26

-

33

94

484

27

-

27

94

-

28

-

19

102

460

 

426

107

290

944

426+107+290+944 = 1767 = (19x93)

Vad Är Ett "Gematriskt Värde"?

 

 

 

 

 

 

 

 

Alef

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ya'

Ta'

Ha'

Zay

Waw

Ha'

Dal

Jim

Ba'

10

9

8

7

6

5

4

3

2

Qaf

Saad

Fa'

'Ayn

Seen

Noon

Mim

Laam

Kaf

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Ghayn

Za

Dad

Dhal

Kha'

Tha'

Ta'

Shin

Ra'

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

Dessutom, adderar vi det totala gematriska värdet på de 14 initialerna, med numren på de suror där initialerna först uppträder, får vi en slutsumma på 988, 19x52. Tabell 8 presenterar dessa uppgifter.

Tabell 8: De 14 Bokstäverna Som Används för att Forma de Koraniska Intialerna

Bokstav

Värde

Första Sura

A (Alef)

1

2

L (Laam)

30

2

M (Mim)

40

2

S (Saad)

90

7

R (Ra)

200

10

K (Kaf)

20

19

H (Ha)

5

19

Y (Ya)

10

19

`A (`Ayn)

70

19

T (Ta)

9

20

S (Seen)

60

26

H (Ha)

8

40

Q (Qaf)

100

42

N (Noon)

50

68

 

693

295

 

693 + 295 = 988 = 19x52

also 693 + 29 (suras) = 722 = 19x19x2

Tabell 9: Matematisk Strukturerade Distribuering av de Koraniska Intialerna

Initial

Antal Förekomster

Suror Där De Förekommer

Totalt

A (Alef)

13

[+2+3+7+10+11+12+13 +14+15+29+30+31+32]

222

L (Laam)

13

[+2+3+7+10+11+12+13 +14+15+29+30+31+32]

222

M (Mim)

17

[+2+3+7+13+26+28+29+30+31 +32+40+41+42+ 43+44+45+46]

519

S (Saad)

3

64

67

R (Ra)

6

75

81

K (Kaf)

1

19

20

H (Ha)

2

39

41

Y (Ya)

2

55

57

`A (`Ayn)

2

61

63

T (Ta)

4

101

105

S (Seen)

5

159

164

H (HHa)

7

301

308

Q (Qaf)

2

92

94

N (Noon)

2

68

70

 

79

1954

2033(19x107)

Notis: Det totala gematriska värdet av de Koraniska Initialerna i varje enskild sura, motsvarar det gematriska värdet av varje initial multiplicerad med antalet förekomster av den initialen i den suran.

Tabell 10: Totalt Gematriskt Värde av Alla antal förekomster av Koraniska Intialer i Sina Suror.

Sura

Initialer

Antal Förekomster av Intialer

Totalt Gematriskt Värde i Suran

2

A.L.M.

9899

188362

3

A.L.M.

5662

109241

7

A.L.M.S.

5320

103719

10

A.L.R.

2489

80109

11

A.L.R.

2489

90190

12

A.L.R.

2375

77066

13

A.L.M.R.

1482

52805

14

A.L.R.

1197

46145

15

A.L.R.

912

29383

19

K.H.Y.`A.S.

798

17575

20

T.H.

279

1507

26

T.S.M.

611

25297

27

T.S.

121

5883

28

T.S.M.

581

24691

29

A.L.M.

1672

31154

30

A.L.M.

1254

25014

31

A.L.M.

817

16177

32

A.L.M.

570

11227

36

Y.S.

285

5250

38

S.

29

2610

40

H.M.

444

15712

41

H.M.

324

11424

42

H.M.-`A.S.Q.

562

28224

43

H.M.

368

13312

44

H.M.

166

6128

45

H.M.

231

8248

46

H.M.

261

9288

50

Q

57

5700

68

N,N

133

6650

 

 

41388

1048091

 

41388 + 1048091 = 1089479 (19 x 57341)

Tillbaka

Tabell 11 visar att summan av numren på de suror och verser där de Koraniska Initialerna förekommer, adderat med antalet gånger som initialen förekommer i den suran, plus numret på första suran som initialen förekommer i, plus det totala gematriska värdet på var och en av initialerna i de verser där de förekommer som initialer, producerar en slutsumma som motsvarar 47158, eller 19x2482. Följaktligen är fördelningen av de Koraniska Initialerna i surorna med initialer så invecklat, att deras slutsummor och deras gematriska värden sammanflätats för att åstadkomma en stor slutsumma som är en multipel av 19.

Det är anmärkningsvärt att initialen "N" måste räknas som två N. Detta påvisar det faktum att den ursprungliga Koraniska texten stavar denna initial med 2 N.

Tabell 11: Parametrar för de 14 Individuella Koraniska Intialerna

Initial

Sura , Vers, & (Antal Förekomster) av Initial i varje Sura

Första Suran

Sista Suran

A (Alef)

2:1 (4502), 3:1 (2521), 7:1 (2529),

2

32

 

10:1 (1319), 11:1 (1370), 12:1 (1306),

 

 

 

13:1 (605), 14:1 (585), 15:1 (493),

 

 

 

29:1 (774), 30:1 (544), 31:1 (347),

 

 

 

32:1 (257)

 

 

L (Laam)

2:1 (3202), 3:1 (1892), 7:1 (1530),

2

32

 

10:1 (913), 11:1 (794), 12:1 (812),

 

 

 

13:1 (480), 14:1 (452), 15:1 (323),

 

 

 

29:1 (554), 30:1 (393), 31:1 (297),

 

 

 

32:1 (155)

 

 

M (Mim)

2:1 (2195), 3:1 (1249), 7:1 (1164),

2

46

 

13:1 (260), 26:1 (484), 28:1 (460),

 

 

 

29:1 (344), 30:1 (317), 31:1 (173),

 

 

 

32:1 (158), 40:1 (380), 41:1 (276),

 

 

 

42:1 (300), 43:1 (324), 44:1 (150),

 

 

 

45:1 (200), 46:1 (225)

 

 

S (Saad)

7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29)

7

38

R (Ra)

10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257),

10

15

 

13:1 (137), 14:1 (160), 15:1 (96)

 

 

K (Kaf)

19:1 (137)

19

19

H (Ha)

19:1 (175), 20:1 (251)

19

20

Y (Ya)

19:1 (343), 36:1 (237)

19

36

`A(`Ayn)

19:1 (117), 42:2 (98)

19

42

T (Ta)

20:1 (28), 26:1 (33), 27:1 (27),

20

28

 

28:1 (19)

 

 

S (Seen)

26:1 (94), 27:1 (94), 28:1 (102),

26

42

 

36:1 (48), 42:2 (54)

 

 

H (HHa)

40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53),

40

46

 

43:1 (44), 44:1 (16), 45:1 (31),

 

 

 

46:1 (36)

 

 

Q (Qaf)

42:2 (57), 50:1 (57)

42

50

N (NuN)

68:1 (133)

68

68

 

43423

295

514

 

Slutsumma = 43423+295+514 = 44232 = 19x2328

En speciell matematisk kodning styrker äktheten i antalet verser som de Koraniska Initialerna själva förekommer i. Som detaljerats i Tabell 11, förekommer samtliga Koraniska Initialer i Vers 1, förutom i Sura 42 (initialer i Verserna 1 och 2). Detta faktum bekräftas av det otroliga matematiska fenomenet som detaljerats i Tabell 14. Samma otroliga fenomen som återges i Tabell 12, kan även iakttagas här; om vi multiplicerar de två första kolumnerna i Tabell 14 i stället för att addera dem, får vi ändå en Slutsumma som är delbar med 19 (se Tabell 13).

Tabell 12: Matematisk Kodning av Antalet Verser Med Initialer

Sura Nr.

Antal Initialer

Initialförsedda Verser

2

3

1

3

3

1

7

4

1

10

3

1

11

3

1

12

3

1

13

4

1

14

3

1

15

3

1

19

5

1

20

2

1

26

3

1

27

2

1

28

3

1

29

3

1

30

3

1

31

3

1

32

3

1

36

2

1

38

1

1

40

2

1

41

2

1

42

5

2

43

2

1

44

2

1

45

2

1

46

2

1

50

1

1

68

2

1

822

79

30

 

822 + 79 + 30 = 931 (19x49)

 

Uppenbarligen är det mycket viktigt att ha två olika verser med initialer i Sura 42 för att det skall överensstämma med Koranens matematiska kod. Det faktum att Vers 1 i Sura 42 består av de två Koraniska Initialerna "H.M." och att den andra versen består av de tre initialerna "A.S.Q." har förbryllat Muslimska lärda och orientalister under 14 århundraden.

Vid slutet av detta Appendix, kommer läsaren att se att alla beståndsdelar av Koranen, bevisats äkta genom matematik. De delar vi hanterar här är "antalet Koraniska Initialer i varje sura med initialer" och "antalet verser som har Koraniska Initialer." Tabellerna 11 till 13 har behandlat dessa två beståndsdelar.

Ytterligare matematiska bevis på äkthet visas i Tabellerna 14 och 15. I Tabell 14 är numren på alla initialförsedda suror adderade med antalet verser i varje sura, plus antalet verser som innehåller initialer, plus det gematriska värdet på de initialerna. Det Stora Slutsumman blir 7030, eller 19x370.

Tabell 13: Multiplicera de Första Två Kolumnerna i Tabell 12, I stället för att Addera dem

Sura Nr

 

Antal Initialer

Antal Intialförsedda Verser

2

X

3

1

3

X

3

1

7

X

4

1

-

 

-

-

42

X

5

2

-

 

-

-

50

X

1

1

68

X

2

1

2022

 

 

30

 

2022 + 30 = 2052 (19x108)

Table 14: Matematiska Egenskaper hos de Initialförsedda Surorna.

Sura

Antal

Antal

Gematriskt Värde

TOTAL

Nummer

Verser

Initialförsedda Verser

av Initialer

 

2

286

1

71

360

3

200

1

71

275

7

206

1

161

375

10

109

1

231

351

11

123

1

231

366

12

111

1

231

355

13

43

1

271

328

14

52

1

231

298

15

99

1

231

346

19

98

1

195

313

20

135

1

14

170

26

227

1

14

170

27

93

1

69

190

28

88

1

109

226

29

69

1

71

170

30

60

1

71

162

31

34

1

71

137

32

30

1

71

134

36

83

1

70

190

38

88

1

90

217

40

85

1

48

174

41

54

1

48

144

42

53

2

278

375

43

89

1

48

181

44

59

1

48

152

45

37

1

48

131

46

35

1

48

130

50

45

1

100

196

68

52

1

50+50

221

822

2743

30

3435

7030

 

822+2743+30 +3435 =  7030 (19x370)

Otroligt nog, multiplicerar vi de första två kolumnerna i Tabell 14, i stället för att addera dem, får vi fortfarande en Slutsumma som är delbar med 19 (Tabell 15).

Tabell 15: Multiplicera de Första 2 Kolumnerna i Tabell 14, I stället för att Addera Dem

Suranummer

 

Antal Verser

 

Antal Initialförsedda Verser

 

Gematriskt Värde på Initialerna

 

TOTAL

2

X

286

+

1

+

71

=

644

3

X

200

+

1

+

71

=

672

7

X

206

+

1

+

161

=

1604

-

 

-

+

-

+

-

=

-

50

X

45

+

1

+

100

=

2351

68

X

52

+

1

+

(50+50)

=

3637

60071

 

 

+

30

+

3435

=

63536

 

 

 

 

 

 

 

 

(19x3344)

Antalet verser per sura, och numren som tilldelats varje vers, tillhör de grundläggande beståndsdelarna i Koranen. Utöver att dessa beståndsdelar bevisats äkta genom matematik, är dessutom både suror med och utan initialer kodade oberoende av varandra. Eftersom vi nu hanterar de suror som har initialer, visar Tabell 16 numren som tilldelats dessa suror, adderade med antalet verser i varje sura, plus summan av versnumren (1 + 2 + 3+ … + n). Slutsumman blir 190133, eller 19x10007.

Genom att addera numret på varje sura med numret på följande sura, och ackumulera summorna av suranummer allteftersom vi fortsätter denna process tills vi kommer till slutet av Koranen, kommer vi att ha ett värde som står i förhållande till var och en av surorna. Följaktligen kommer Sura 1 ha ett värde som motsvarar 1, Sura 2 kommer att ha ett värde av 1 + 2 = 3, Sura 3 kommer att ha ett värdet på 3 + 3 = 6, Sura 4 kommer att ha ett värde på 6 + 4 = 10, och så vidare till slutet av Koranen. Värden för de initialförsedda surorna visas i Tabell 17.

Alla värden beräknade för surorna utan initialer, blir sammanlagt 237785, vilket också är en multipel av 19 (237785 = 19x12515).

Tabell 16: Matematisk Struktur av Verserna i Initialförsedda Suror

Sura Nr.

Antal Verser

Summa av Vers#

Total

2

286

41041

41329

3

200

20100

20303

7

206

21321

21534

-

-

-

-

50

45

1035

1130

68

52

1378

1498

822

2743

186568

190133

 

 

 

(19x10007)

Tabell 17: Värden Som uppnås genom att Successivt Addera Suranumren.

Sura Nummer

Beräknat Värde

2

3

3

6

7

28

10

55

11

66

12

78

13

91

14

105

15

120

19

190

20

210

-

-

 

 

44

990

45

1035

50

1081

68

1275

 

15675

 

(19x825)

Tillbaka

Matematisk Kodning av Speciella Ord

(1) Som demonstrerats tidigare, förekommer ordet "Gud" 2698 gånger i Koranen, eller 19x142.

(2) Numren på de verser där ordet "Gud" förekommer blir sammanlagt 118123, även det en multipel av 19 (118123 = 19x6217).

Dessa enkla fenomen gav oss flertalet svårigheter, medan vi räknade ordet "Gud", rakt upp och ner. Vi var en grupp som arbetade, utrustade med datorer, och alla med högskole-examen. Trots det gjorde vi många fel när vi räknade, beräknade, eller helt enkelt skrev ner antalet gånger som ordet "Gud" hade räknats. De som fortfarande påstår att Muhammed var den som författade Koranen, är helt utan logik; han gick aldrig på högskolan, och han hade ingen dator.

(3) Från den första Koraniska Initialen (A.L.M. 2:1) till den sista initialen (N. 68:1), finns det 2641, 19x139, förekomster av ordet "Gud".

(4) Ordet "Gud" förekommer 57 gånger i sektionen utanför Initialerna (Tabell 18).

(5) Genom att lägga samman numren på de suror och de verser där dessa 57 förekomster av ordet "Gud" finns, får vi en slutsumma på 2432, eller 19x128. Se Tabell 18.

(6) Ordet "Gud" förekommer i 85 suror. Om vi lägger ihop detta nummer, med numret på varje sura, plus numret på den första versen där vi ser ordet "Gud", plus numret på den sista versen där ordet förekommer, plus antalet verser mellan den första och den sista versen där ordet "Gud" förekommer, blir Slutsumman 14212, eller 19x748. En förkortad presentation av siffrorna visas i Tabell 19.

(7) Koranens dominerande budskap är att det bara finns "En Gud". Ordet "En," på Arabiska Wahed" förekommer 25 gånger i Koranen. Sex av dessa förekomster syftar på annat än Gud (en sorts mat, en dörr, osv.). De andra 19 gångerna syftar på Gud. Dessa uppgifter finns i den klassiska uppslagsboken INDEX FÖR ORDEN I KORANEN (INDEX TO THE WORDS OF THE QURAN).

Det avgörande betydelsen av ordet "EN" som Koranens grundläggande budskap, manifesteras i det faktum att Koranens gemensamma nämnare, 19, råkar var det gematriska värdet på ordet "EN".

Tabell 18: Förekomster av Ordet "Gud" utanför de Initialförsedda Surorna

Suranummer

Antal Verser

Antal Förekomster

1

1,2

2

69

33

1

70

3

1

71

3,4,13,15,17,19,25

7

72

4,5,7,12,18,19,22,23

10

73

20

7

74

31,56

3

76

6,9,11,30

5

79

25

1

81

29

1

82

19

1

84

23

1

85

8,9,20

3

87

7

1

88

24

1

91

13

2

95

8

1

96

14

1

98

2,5,8

3

104

6

1

110

1,2

2

112

1,2

2

1798

634

57

 

 

(19x3)

 

Summan av sura & versnummer = 1798 + 634 = 2432 = 19 x 128 Totalt antal förekomster av ordet "Gud" utanför den initialförsedda sektionen = 57 (19 x 3).

Tabell 19: Alla Suror i Vilka Ordet "Gud" (Allah) Nämns

 

Sura Nr.

Första Versen

Sista Versen

Verser: 1:a till sista

1

1

1

2

2

2

2

7

286

280

3

3

2

200

199

-

-

-

-

-

84

110

1

2

2

85

112

1

2

2

 

3910

 

 

4260

 

3910+4260=8170 = 19X430

Tillbaka

VARFÖR 19!

(1) Det är ett primtal.

(2) Det innefattar den första siffran (1) och den sista siffran (9), som om för att tillkännage GUDs attribut i 57:3 som "Alfa och Omega".

(3) Det ser likadant ut på alla världens språk. Båda komponenterna, 1 och 9, är de enda siffrorna som ser likadana ut på alla språk.

(4) Det har många märkliga matematiska egenskaper. Som exempel kan nämnas att talet "19" är summan av de första digniteterna 9 och 10, och skillnaden mellan de andra digniteterna 9 och 10.

Vi inser nu att den universala kodningen av GUDs skapelser med talet 19, grundar sig på det faktum att det är det gematriska värdet av ordet "En" på samtliga heliga skriftspråk - Arameiska, Hebreiska, och Arabiska.

Talet 19 tillkännager således det Första Budordet i alla skrifterna: att det endast finns EN Gud.

Som åskådliggörs i Tabell 7, brukade det Arameiska, Hebreiska, och Arabiska alfabetet i form av siffror, vara exakta kopior av varandra, enligt ett universalt etablerat system. Det Hebreiska ordet för "En" är "Vahd" (uttalas V-AHAD). På Arabiska är ordet för "En" "WAHD" (uttalas WAAHED). Se Tabell 22.

Tabell 20: Varför 19!

Bokstav

 

Hebreiska

Arabiska

Värde

V

W

6

A

A

1

H

H

8

D

D

4

 

 

19

Ytterligare två grammatiska former av ordet "Koran" förekommer i 12 verser. Dessa inkluderar ordet "Quranun" och ordet "Quranahu". En av dessa förekomster, i 13:31, syftar på "en annan Koran", som påverkar bergen så att de smulas sönder. En annan förekomst i 41:44 syftar på "en icke-Arabisk Koran". Dessa två förekomster inkluderas därför ej. Tabell 23 visar en lista över de suror och verser där ordet "Koran" förekommer i alla sina grammatiska former.

Tabell 21: Suror och Verser där "Koran" Förekommer

Sura

Vers

2

185

4

82

5

101

6

19

7

204

9

111

10

37

-

61

12

2

-

3

15

1

-

87

-

91

16

98

17

9

-

41

-

45

-

46

-

60

-

78

-

82

-

88

-

89

-

106

18

54

20

2

-

113

-

114

25

30

-

32

27

1

-

6

-

76

-

92

28

85

30

58

34

31

36

2

-

69

38

1

39

27

-

28

41

3

-

26

42

7

43

3

-

31

46

29

47

24

 

50

1

-

45

54

17

-

22

-

32

-

40

55

2

56

77

59

21

72

1

73

4

-

20

75

17

-

18

76

23

84

21

85

21

----

----

1356

3052

 

1356+3052 = 4408(19x232)

EN STARK GRUND

Första Ordet......"Ism" (Namn)....förekommer.....19 gånger.

Andra ordet......."Allah" (Gud).....förekommer.....2698 gånger (19x142)

Tredje Ordet....."Al-Rahman" (Nådigaste).....57 gånger (19x3)

Fjärde Ordet....."Al-Raheem" (Barmhärtigaste).....114 gånger (19x6)

Gudomliga Namns Gematriska Värde

1. "Waahed" (En) 19

2. "Zul Fadl Al-`Azim" (Besittare av Oändlig Nåd) 2698

3. "Majid" (Ärorik) 57

4. "Jaami`" (Sammankallare) 114

Som noterat ovan, står de enda gudomliga namnen vars gematriska värden är delbara med 19, i exakt relation med antalet förekomster av Basmalahs fyra ord. Figuren nedan illustrerar detta anmärkningsvärda fenomen:

Namn (Ism)

19

(Waahed) En

Gud (Allah)

2698

(Zul Fadl Al-`Azim) Besittare av Oändlig Nåd

Den Nådigaste (Al-Rahman)

57

(Majid) Ärorik

Den Barmhärtigaste (Al-Raheem)

114

(Jaami`) Sammankallare

Islams Fem Pelare

Trots att Koranen ger oss flertalet viktiga budord som styr alla aspekter av våra liv (se till exempel 17:22-38), så har fem grundläggande "pelare" traditionellt betonats. Dessa är:

1. Shahaadah: Att vittna om att det inte finns någon annan gud än Gud.

2. Salat: Att iakttaga de fem dagliga Kontaktbönerna.

3. Seyaam: Att fasta under de nionde månaden i den Islamiska kalendern (Ramadan).

4. Zakat: Att ge bort 2.5% av sin nettoinkomst i välgörenhet till människor som specificerats.

5. Hajj: Att vallfärda till Mekka en gång i livet, för de som har råd.

Precis som allt annat i Koranen, är dessa matematiskt utformade.

Tabell 22: Alla Suror och Verser från Första Occurrence of LAA ELAAHA ELLA HOO to the Last Occurrence.

Sura Nr.

Antal Verser

Summa av Versnumren

Total

2

123

27675

27800

3

200

20100

20303

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

72

28

406

506

73

9

45

127

2700

5312

308490

316502

 

 

 

(19x16658)

Som nämnts tidigare, förekommer ordet "En", som syftar på Gud, 19 gånger i Koranen. Hänvisningen till "ENDAST" Gud förekommer 5 gånger, och summan av sura- och versnumren på dessa 5 förekomster är 361, 19x19.

 Första "Pelaren i Islam" fastställs i 3:18 som "LAA ELAAHA ELLA HO"

(Det finns ingen annan gud vid sidan av Honom). Detta ytterst viktiga uttalande förekommer i 19 suror. Första förekomsten finns i 2:163, och sista i 73:9. Tabell 24 visar att totalsumman av suranumren, adderat med antalet verser mellan den första och sista förekomsten, plus summan av dessa versnummer, är 316502, eller 19x16658.

Dessutom, genom att addera talen på de 19 suror där LA ELAAHA ELLA HOO förekommer, med versnumren där detta viktiga uttalande finns, plus det totala antalet förekomster (29), blir Slutsumman 2128, eller 19x112. Detaljerna visas i Tabell 25.

Tabell 23: Lista över Alla Förekomster av den viktiga frasen: "LAA ELAAHA ELLA HOO" (Det finns ingen annan gud än Honom).

Nr.

Suranummer

Verser med Shahadah

Antal Shahadah

1.

2

163,255

2

2.

3

2,6,18 (twice)

4

3.

4

87

1

4.

6

102,106

2

5.

7

158

1

6.

9

31

1

7.

11

14

1

8.

13

30

1

9.

20

8,98

2

10.

23

116

1

11.

27

26

1

12.

28

70,88

2

13.

35

3

1

14.

39

6

1

15.

40

3,62,65

3

16.

44

8

1

17.

59

22,23

2

18.

64

13

1

19.

73

9

1

 

507

1592

29

507 + 1592 + 29 = 2128 = 19x112

Ordet "Salat" förekommer 67 gånger i Koranen, och när vi adderar numren på surorna och verserna för dessa 67 förekomster, blir slutsumman 4674, eller 19x246 (se INDEX OF THE QURAN/KORANENS INDEX).

Budordet om att fasta nämns i 2:183,184,185,187,196; 4:92; 5:89,95; 33:35,35; & 58:4. Slutsumman av dessa nummer är 1387, eller 19x73. Det är anmärkningsvärt att 33:35 nämner fastan två gånger, en gång för troende män, och den andra gången för troende kvinnor.

Medan de första "Pelarna i Islam " är obligatoriska för alla Muslimska män och kvinnor, är Zakat och Hajj förordnat endast för de som har råd med dem. Det förklarar det intressanta matematiska fenomenet associerat med Zakat och Hajj.

Välgörenheten Zakat nämns i 2:43,83,110,177,277; 4:77,162; 5:12,55; 7:156; 9:5,11,18,71; 18:81; 19:13,31,55; 21:73; 22:41,78; 23:4; 24:37,56; 27:3; 30:39; 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20; och 98:5. Dessa nummer sammanlagda blir 2395. Denna slutsumma är inte riktigt en multipel av 19; den är 1 för många.

Vallfärden Hajj förekommer i 2:189, 196, 197; 9:3; och 22:27. Dessa nummer sammanlagda blir 645, och denna slutsumma blir inte riktigt en multipel av 19; den är 1 kort.

Följaktligen ger Zakat och Hajj tillsammans en slutsumma på totalt 2395 + 645 = 3040 = 19x160.

Tillbaka

Eftersom den fysiska konstruktionen av Koranen är rent matematisk, kan man förvänta sig att de nummer som nämns i Koranen måste överensstämma med Koranens 19-baserad kod.

Totalt 30 unika nummer nämns i hela Koranen, och summan av dessa nummer är 162146, en multipel av 19 (162146 = 19x8534). Tabell 26 listar alla nummer som nämns i Koranen, utan upprepningar.

De nummer som endast nämns en gång i Koranen är: 11,19,20,50,60,80,99,300,2000,3000,50000, och 100000.

Alla nummer som nämns flera gånger i Koranen, förekommer 285 gånger, och det är en multipel av 19; 285 = 19x15.

Numren på Surorna och Verserna

Numreringssystemet för Koranens suror och verser har perfekt bevarats. Endast ett fåtal och lätt urskiljbara tryck, skiljer sig från det vanliga systemet som är gudomligt bevakat.

När vi adderar numren på alla suror med antalet verser i varje sura, får vi en Slutsumma för hela Koranen på 346199, 19x19x959. Tabell 27 är en förminskad presentation av dessa siffror. Följaktligen skulle minsta lilla förändring av en enda sura eller vers förstört detta system. Som vi ser i Tabell 18, får vi en Slutsumma som även den är delbar med 19, om vi tar samma uppgifter för endast de 29 initialförsedda surorna i beaktande. Som följd är också uppgifterna för de initiallösa surorna delbara med 19. Tabell 28 är en förkortad presentation av samma uppgifter kopplade till de 85 initiallösa surorna.

Table 26 is an abbreviated presentation of the same data related to the 85 un- initialed suras.

Tabell 24: Alla Koraniska Nummer.

Nummer

Exempel på vart de finns

1

2:163

2

4:11

3

4:171

4

9:2

5

18:22

6

25:59

7

41:12

8

69:17

9

27:48

10

2:196

11

12:4

12

9:36

19

74:30

20

8:65

30

7:142

40

7:142

50

29:14

60

58:4

70

9:80

80

24:4

99

38:23

100

2:259

200

8:65

300

18:25

1000

2:96

2000

8:66

3000

3:124

5000

3:125

50000

70:4

100000

37:147

162146 (19 x 8534)

 

Tabell 25: Matematisk Kodning av Sura och Versnumren

Sura Nr.

Antal Verser

Summa av Versnummer

TOTAL

1

7

28

36

2

286

41041

41329

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

113

5

15

133

114

6

21

141

6555

6234

333410

346199

 

 

 

(19x19x959)

Låt oss nu titta på några andra mirakel som involverar sura och versnumren.

Skriv ner suranumren, åtföljt av antalet verser i den suran, sedan numret på varje vers, och slutligen, summan av versnumren. Så, för Sura 1 skulle ni skriva 1 för suran, sedan 7 för antalet verser, 1234567 för varje versnummer, och slutligen 28 för summan av versnumren, d.v.s. 1 7 1234567 28. Talet för Sura 2 kommer att se ut så här:

2 286 123456...286 41041.

Gör samma sak för alla 114 suror, och addera sedan dessa nummer. Slutsumman består av 759 siffror, och är en multipel av 19.

Skriv nu ner det totala antalet verser i en sura, åtföljt av summan av versnumren, och gör alla nummer vänsterställda. Som exempel, antalet verser i Sura 1 är 7, och summan av versnumren är 28. Således kommer det kombinerade numret för Sura 1 att vara 7 28, för Sura 2 kommer det att vara 284 41041, för Sura 3 kommer det att vara 200 20100; och så vidare tills Sura 114, för vilket det kombinerade numret kommer att vara 6 21. Minns nu att alla dessa nummer skrivs hela vägen åt vänster, som visas i Tabell 28. Adderas sedan dessa nummer på vanligt sätt, från höger till vänster. Slutsumman för alla dessa vänsterställda nummer är 4,859,309,774 eller 19x255753146.

Slutligen, gör samma sak som ovan (fortsätt att hålla alla nummer vänsterställda), men skriv ner numret på varje vers i stället för att skriva ner det totala antalet verser. Numret för Sura 1, till exempel , består av sina sju versnummer (1234567) kombinerat med summan av dessa nummer (28). Således kommer det kombinerade numret för Sura 1 att vara 1234567 28. Det kombinerade numret för Sura 114 kommer att vara 123456 21.

Tabell 29 demonstrerar denna process. Slutsumman av alla dessa vänsterställa nummer består av 757 siffror, och är fotfarande en multipel av 19.

Tabell 26: Matematisk Kodning av de 85 Surorna Utan Initaler

Sura Nr.

Antal Verser

Summa av Versnummer

Total

1

7

28

36

4

176

15576

15756

-

-

-

-

9

127

8128

8264

-

-

-

-

113

5

15

133

114

6

21

141

5733

3491

146842

156066

 

 

 

(19x8214)

Tabell 27: Sura, Totala Antalet Verser, Versnummer and Summan av Versnumren för varje sura

Sura

Sura, Antal Verser, Versnummer och Summan av Versnumren

1

17123456728

2

228612345........28641041

-

-

114

114612345621

 

Totalen består av 759 siffror & är en multipel av 19.

Tabell 28: Antal verser för varje sura & summan av versnumren, vänsterställda.

Sura

Totala Antalet Verser & Summan av Versnumren

1

728

2

28641041

3

20020100

-

-

114

621

 

4859309774 =

 

19x255753146

Tabell 29: Versnummer och Summan av Versnumren, vänsterställda

Sura

Versnumren & Summan av Verserna

1

123456728

2

1234...28641041

-

-

114

12345621

 

Totalen består av 757 siffror & är en mutlipel av 19

Övermänskliga Numeriska Kombinationer

7 1 2 3 4 5 6 7 & 286 1 2 3 4 5 … 284 285 286.

7 1 2 3 4 5 6 7 286 1 2 3 4 5 ….284 285 286.

·         Denna process fortsätter tills det att alla verser i Koranen skrivits ner, och på så sätt formar ett väldigt långt tal som omfattar numren på alla verser i Koranen. Det tal som representerar hela Koranen är en multipel av 19 & består av 12692 siffror, vilket även det är en multipel av 19.

7 1234567 286 12345…286…113 12345 114 123456

·         Första Talet: Detta väldigt långa tal består av 12692 siffror (19x668) och innefattar alla verser i Koranen. Antalet verser i varje sura föregår dess verser. Ett speciellt dataprogram som dividerar väldigt långa tal, har vistat att detta långa tal är delbart med 19.

·         I stället för att sätta det totala antalet verser i varje sura framför suran, låt oss nu sätta det i slutet av varje sura. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 att se ut så här: 1234567 7, i stället för 7 1234567. Det tal som representerar Sura 2 kommer att se ut så här 12345…284285286 286, i stället för 286 12345…284285286. De tal som representerar de två första surorna kommer att se ut så här:

1 2 3 4 5 6 7 7 & 1 2 3 4 5…284 285 286 286.

·         När vi sätter ihop dessa två tal för att forma ett längre tal som representerar de två första surorna, får vi ett tal som ser ut så här:

1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 …..284 285 286 286.

·         Eftersom vi sätter det totala antalet verser i slutet av varje sura, måste vi sätta det totala antalet numrerade verser (6234) i slutet av Koranen. De sista numren representerar därför den sista suran (123456 6), åtföljt av antalet verser i Koranen (6234):

1 2 3 4 5 6 6 & 6234 > > > 1 2 3 4 5 6 6234.

·          

·         När vi sätter ihop alla verser från alla suror, får vi ett långt tal som består av 12692 siffror, och som är en multipel av 19.

123456 7 12345…286 286 12345…123456 6 6234

·          

·         Andra Talet: Numret på varje vers i varje sura åtföljt av antalet verser per sura. De 11 sista siffrorna som visas här, är den sista surans 6 verser, åtföljt av dessa antal verser (6), samt åtföljt av antalet numrerade verser i Koranen (6234). Det fullständiga, väldigt långa talet, är delbart med 19.

·         Skriv ner numret på varje vers i varje sura, åtföljt av numret på suran, åtföljt av antalet verser i suran. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 se ut så här: 1234567 1 7. Det tal som representerar Sura 2 ser ut så här: 12345…284 285 286 2 286. Det tal som representerar den sista suran (Nr. 114) ser ut så här: 123456 114 6. Det tal som representerar hela Koranen är delbart med 19; det ser ut så här:

123456 1 7 12345…286 2 286……123456 114 6 6234

·         Tredje Talet: Numret på varje vers åtföljt av suranumret, och därefter antalet verser i den suran. Det långa talet (12930 siffror) är delbart med 19.

·         I stället för att sätta det totala antalet verser i varje sura efter suranumret, låt oss denna gång sätta det framför suranumret. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 att se ut så här: 7 1234567 1, i stället för 1234567 1 7, och det tal som representerar Sura 2 ser ut så här: 286 12345..285 285 286 2, i stället för 12345…284 285 286 2 286. Detta väldigt långa tal, som representerar hela Koranen, är delbart med 19.

7 1234567 1 286 12345… 286 2….6 123456 114 6234

·         Fjärde Talet: Det totala antalet verser i varje sura, åtföljt av numret på varje vers, och därefter numret på suran. De 14 sista siffrorna som visas ovan är antalet verser i sista suran (6), åtföljt av numren på de 6 verserna (123456), åtföljt av suranumret (114), och därefter åtföljt av det totala antalet verser i Koranen. Det väldigt långa talet (bestående av 12930 siffror), är delbart med 19.

·         Låt oss nu skriva ner numret på varje vers i varje sura, åtföljt av summan av versnumren i varje sura. Sura 1 består av 7 verser, och summan av versnumren är 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 1 att se ut så här: 1234567 28.

·         Summan av versnumren för Sura 2 är 41041 (1 + 2 + 3 + … + 286). Följaktligen kommer det tal som representerar Sura 2 att se ut så här: 12345…284 285 286 41041.

·         Det tal som representerar den sista suran, som består av 6 verser, ser ut så här: 123456 21, eftersom 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.

·         Det fullständiga talet, som representerar hela Koranen består av 12836 siffror, och är delbart med 19. Det ser ut så här:

1234567 28 12345..284285286 41041….123456 21

·         Femte Talet: Numret på varje vers i varje sura åtföljt av summan av versnumren. Det långa talet består av 12836 siffror, och är delbart med 19.

·         Anmärkningsvärt nog, tar vi det "Femte Talet" ovan och kastar om ordningen på versnumren och summan av dem, d.v.s., vi flyttar summan av versnumren och placerar dem framför suran, får vi som resultatet ett långt tal som fortfarande är delbart med 19.

28 1234567 41041 12345 ... 285286 .....21 123456

·          

·         Sjätte Talet: Genom att placera summan av versnumren framför suran istället för efter den, resulterar det i ett långt tal (12836 siffror) som också är delbart med 19.

·         Även om vi skriver surorna i omvänd ordning, d.v.s., kastar om ordningen på surorna genom att börja med den sista suran och sluta med den första suran, och placera summan av versnumren efter verserna i varje sura, är resultatet fortfarande delbart med 19.

123456 21 12345 15 ...12345 ... 286 41041 1234567 28

·         Sjunde Talet: Genom att kasta om ordningen på surorna - börja med den sista suran och sluta med den första - och skriva ner numret på varje vers, med summan av versnumren för varje sura efter dess verser, är resultatet ett långt tal som består av 12836 siffror. Detta långa tal är delbart med 19.

·         Skriv ner summan av versnummer för hela Koranen (333410) åtföljt av antalet numrerade verser i Koranen (6234), och därefter antalet suror (114). Varje sura representeras sedan av dess nummer åtföljt av dess antal verser. Talen som representerar Sura 1 och 2 är 1 7 och 2 286. Det fullständiga talet, som täcker alla suror i Koranen. består av 474 siffror, och är delbart med 19 - det ser ut så här:

·         Åttonde Talet: Den Stora Slutsumman av versnummer (333410) åtföljt av antalet verser (6234), antalet suror (114), och sedan av antalet verser i varje sura.

·         Låt oss nu kasta om ordningen på suranummer och dess antal verser, som det presenterades i det "Åttonde Talet". Följaktligen kommer talen som representerar de två första surorna se ut enligt följande: 7 1 & 286 2, i stället för 1 7 & 2 286. Det fullständiga talet består även det av 474 siffror och är fortfarande delbart med 19. Det ser ut så här:

333410 6234 114 7 1 286 2 200 3 .... 5 113 6 114

·         Nionde Talet: När vi vänder på ordningen av suranummer och antalet verser, får vi fortfarande ett långt tal som är delbart med 19.

·         Om vi skriver ner summan av versnummer för Sura 1 (289, åtföljt av summan av versnummer för Sura 2 (41041), och så vidare tills vi kommer till slutet av Koranen, och placerar den Stora Slutsumman av versnummer (333410) på slutet, resulterar det i ett långt tal (Tionde Talet) som består av 377 siffror, och som är delbart med 19.

28 41041 20100 .....15 21 333410

·           

·         Tionde Talet: Summan av versnummer för alla suror i Koranen skrivs ner efter varandra, åtföljda av den Stora Slutsumman av versnummer på slutet (333410). Detta långa tal (377 siffror) är delbart med 19.

·         Om vi skriver ner antalet suror i Koranen (114) åtföljt av det totala antalet verser (6234), åtföljt av numret på varje sura och summan av dess versnummer, är det slutliga långa talet (612 siffror) delbart med 19.

114 6234 1 28 2 41041 3 20100 ... 113 15 114 21

·         Elfte Talet: Antalet suror, åtföljt av antalet verser, därefter av numret på varje sura och summan av dess versnummer, som åstadkommer detta långa tal (612 siffror) som är delbart med 19.

·         Om någon tror att det finns någon Koranisk beståndsdel som lämnats obevakad i denna mäktiga matematiska kod, låt oss då se på flera parametrar.

·         Om vi skriver ner antalet verser (114) åtföljt av Totalsumman av versnumren i hela Koranen (333410), åtföljt av numren på varje sura och dess verser, får vi slutligen ett väldigt långt tal (12712 siffror) som är delbart med 19.

114 6234 333410 1 1 2 3 4 5 6 7 ... 114 1 2 3 4 5 6

·          

·         Om vi skriver ner antalet verser i varje sura efter varandra, få vi ett 235-siffrigt tal som är delbart med 19. För att göra detta, skriv ner antalet numrerade verser i Koranen (6234), åtföljt av antalet verser i varje sura, och avsluta sedan med antalet verser i Koranen. Det slutliga långa talet ser ut så här:

o                                6234 7 286 200 176 ....127 .... 5 4 5 6 6234

(totala versantalet)(Första 4 surorna)(Sura 9)(Sista 4 surorna)(totala versantalet)

·         Om vi skriver ner antalet numrerade verser i Koranen (6234), åtföljt av antalet suror (1149, åtföljt av numret på varje vers i alla suror, och sedan avslutar med antalet verser i Koranen (6234) och antalet suror (114), består det slutliga talet av 12479 siffror, och är delbart med 19.

6234 114 1234567 12345 ... 286 ....123456 6234 114

FJORTONDE TALET  

o                                1234567 8 12345 ... 286 288 .... 123456 120

(1+7) (2+286) (114+20)

FEMTONDE TALET

Tillbaka

Följande citat har hämtats ur STUDIER I JUDISK MYSTIK (Studies in Jewish Mysticism),(Association for Jewish Studies, Cambridge, Mass., Joseph Dan & Frank talmage, eds.,Page 88, 1982). Citatet hänvisar till verket av Rabbi Judah den Gudfruktige (Rabbi Judah the Pious) (Elvahundratalet e.Kr.):

Folket (Judarna) i Frankrike gjorde det till sed att lägga till orden (i morgonbönen): "Ashrei temimei derekh (välsignade är de som går den rättfärdiga vägen)," och vår Rabbi, den Gudfruktige, i välsignat minne, skrev att de gjorde fullständigt fel. Det hela är en stor lögn, för det är endast nitton gånger som det Heliga Namnet nämns (i den delen av morgonbönen)... och på samma sätt finner man ordet 'Elohim nitton gånger i predikotexten av Ve-'elleh shemot.....På liknande sätt finner man att Israel kallades "söner" nitton gånger, och det finns många fler exempel. Alla dessa set av nitton är sammanflätade på ett invecklat sätt, och innehåller många hemligheter och svårtillgängliga meningar, som förvaras i mer än åtta stora volymer....Dessutom finns det 152 (19x8) ord i denna sektion....

Erkännanden

Alla lovord och tack tillhör Gud som önskat att Hans mirakel i Koranen skulle uppenbaras vid denna tidpunkt. Han har utmärkt följande individer, och välsignat dem genom att uppenbara många delar av denna betydelsefulla upptäckt: Abdullah Arik, Mohamoud Ali Abib, Lisa Spray, Edip Yuksel, Ihsan Ramadan, Feroz Karmally, Ismael Barakat, Gatut Adisoma, Ahmed Yusuf (från Lagos), Cesar A. Majul, Emily Kay Sterrett, och Cecilia Albertha Wallen.

Tillbaka