Artiklar Frågor&Svar


Vetenskapliga Fakta i Koranen

Utöver Koranens fulländade matematiska komposition, finner vi ett stort antal Koraniska fakta som bevisats eller framlagts i form av teorier av modern vetenskap. Här är ett par exempel på sådan avancerad vetenskaplig information:

Jorden är äggformad (39:5, 79:30).
Jorden står inte still; den rör på sig konstant (27:88).
Solen är en ljuskälla, medan månen reflekterar den (10:5, 25:61, 71:16).
Andelen syre minskar när vi klättrar mot skyn. (6:125)
"Big Bang Teorin" bekräftas (21:30).
"Teorin om Universums Expansion" bekräftas (51:47).
Universum började som en stor gasmassa (41:11).
Evolution är ett faktum. Inom en given sort, är evolution en gudomligt styrd process (21:30, 24:45, 32:7-9, 18:37, 15:28-29, 7:11, 71:13-14.
Mannens sädesvätska avgör barnets kön (53:45-46).

Artiklar Frågor&Svar