Artiklar Frågor&Svar

Satan och Koranen, Spelet

Satan är en stor bluffmakare. Satans bästa trick för att hålla människorna borta från förståelsen av Koranen är att hålla bort dem från den. Koranen uppenbarades på Arabiska, men Gud lovade vara dess lärare (55:1-2) och att förklara den (75:19). Gud förklar också för oss i 41:44 att språket är irrelevant, och att endast de uppriktiga kommer att förstå Koranen oavsett vilket språk de har, samtidigt som de som inte är uppriktiga och som misslyckades dyrka ENDAST Honom inte kommer att förstå den, även om de talar, läser och skriver Arabiska (se 56:79).

Satan utformade sitt trick till att passa alla sorters Muslimer för att hålla dem borta från förståelsen av Koranen. Satan vet att det inte räcker med att läsa Koranen för att förstå den. Satan vet att det är Gud som bestämmer, och att ingen kommer att förstå Koranen om inte Gud låter honom eller henne förstå den. Det bästa tricket Satan kund hitta på var att få folk att tro honom istället för Gud. När de väl väljer att tro Satan i stället för Gud hindras de från att förstå Koranen, för Gud accepterar inga partners.

Här är spelet som Satan har spelat, och som verkar effektivt på de som inte lyckas dyrka ENDAST Honom, eller acceptera ENDAST Hans skrift.

(1) Om ditt modersmål är Arabiska, kommer Satan (och hans trupper) att lära dig Koranen är skriven på en mycket sofistikerad Arabiska som du inte kan förstå på egen hans. Han kommer att föreslå att du behöver någon som är väldigt kunnig på Arabiska för att förklara den för dig. Den Arabisk talande personen ger då upp sitt läsande av Koranen i väntan på tillfället att hitta denna kunniga person.

Om du frågar dina Arabisk talande vänner hur de upplever Koranens språk, kommer de att säga till dig, "SVÅRT." Fråga dem. Men, vad säger Gud om Koranen och Koranens språk? Se 54:17,22,32, och 40 för att hitta svaret hos Gud. I dessa verser säger Gud att Han gjort Koranen enkel att lära. Varför har de då sådana svårigheter. Svaren finner vi i 56:79 och i 41:44, där vi läser att de som inte uppriktigt söker sanningen inte kommer att få tillträde till Koranen.

(2) Om ditt modersmål inte är Arabiska, kommer Satan (och hans trupper) att uppmuntra dig att läsa Koranen på Arabiska. Varför gör han det? Jo, för att han vet att du inte kommer att förstå tillräckligt mycket av det. Majoriteten av de som lär sig Arabiska för att studera Koranen lär sig aldrig så mycket som krävs för att kunna förstå innebörden eller tolkningen av vissa ord när de används på vissa sätt i det Arabiska språket. De kommer att ha många brister. Många Pakistanska och Indiska Muslimer tvingas läsa Koranen på Arabiska som barn, och fortsätter läsa Koranen på Arabiska som vuxna, utan att förstå ett enda ord av det de läser.

(3) Om du inte talar eller läser Arabiska och försöker läsa en översättning av Koranen för att få budskapet, kommer Satan (och hans trupper) att säga till dig, "NEJ, NEJ, NEJ, du måst läsa Koranen på Arabiska. Minns nu vad Satan sa till de som kan läsa Koranen på Arabiska, att Koranen är en svår Arabisk text.

Satan säger också till dig att du aldrig kommer att få Koranens budskap om du läser en översättning.

Resultatet blir att en Arabisk talande person inte läser Koranen på Arabiska för att han/hon trodde på Satan och trodde att Koranen var för svår att läsa. De som inte talar Arabiska som trodde på Satan kommer att försöka läsa Koranen på Arabiska fast de inte förstår det. De tror att Koranens välsignelser kommer till de bara för att de läser den (inte genom att förstå och acceptera dess budskap). De som försökte läsa Koranen på sitt modersmål översatt från Arabiska, kommer även de att falla i Satans fälla om de trodde på honom när han sa att de inte kan få budskapet genom att läsa en översättning. De kommer att avrådas av Satan och till sist inte läsa Koranen på något språk alls.

I alla dessa fall har Satan lyckats hålla bort många Muslimer från Koranen och dess budskap. Ett misstag görs av dess Muslimer och icke-Muslimer, de tror på Satan i stället för på Gud. De förtjänar att vara med honom (Satan), där det inte finns någon Koran, inget ljus, och ingen vägledning.

Vi måste förstå Satans spel så att vi kan bekämpa det. Vi måste läsa Koranen för att förstå den, inte för att läsa den utan att förstå den, som en åsna som bär på värdefulla böcker (62:5).

Koranen är ett budskap, inte bara en till vacker bok. Om du inte kan läsa den på Arabiska, vänta då inte på den dagen då du kan perfekt Arabiska, för den dagen kanske aldrig kommer. Lita på Gud och vet att Han är Den som lär ut Koranen. Han kommer att lära ut den på vilket språk Han vill, till vilket folk han vill, Han skapade alla ting. Läs din Koran idag (vänta inte längre) på det språk som du förstår och behärskar, och låt Gud ta hand om resten.

Artiklar Frågor&Svar