Artiklar Frågor&Svar


Perfekt lycka: nu och för evigt

Ett av de mest svårfångade målen för varje människa är "Lycka." Koranen uppenbarar hemligheten för att uppnå perfekt lycka i detta livet och för evigt. Vi lär oss från Koranen att lycka är en kvalitet som uteslutande tillhör själen. Följaktligen kan en kropp som uppnår all den materiella framgång den längtar efter - pengar, makt, berömdhet, osv. - ofta tillhöra en olycklig person. Lycka beror helt och hållet på graden tillväxt och utveckling av själen, den riktiga personen. Koranen tillhandahåller en detaljerad karta mot perfekt lycka för både kroppen och själen, både i denna världen och i det eviga Livet Efter Detta.

I åtskilliga verser i detta bevisade Testamente, garanterar Gud personligen de troendes lycka, nu och för evigt (10:62-64)

Utan tvivel, har Guds allierade ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja. Det är de som tror och för ett rättfärdigt liv. För dem lycka i detta livet, och i Livet Efter Detta. Sådan är Guds okränkbara lag. Detta är den sanna triumfen [10:62-64]

 

--------------------------------------------------------------------------------
Alla Troende Utgör den Enda Acceptabla Religionen
Som förväntat av Skaparens sista budskap, är ett av de mer framstående temana i Koranen uppmaningen för sammanhållning bland alla troende, och det repeterade förbudet mot att göra någon skillnad på Guds budbärare. Om föremålet för dyrkan är ett och detsamma, kommer det att vara absolut enighet bland alla troende. Det är den mänskliga faktorn, dvs. hängivenhet och fördomar mot sådana maktlösa människor som Jesus, Muhammad, och helgonen som orsakar delning, hat och bittra krig mellan vilseledda troende. En vägledd troende är hängiven ENDAST Gud, och blir glad av att se en annan troende som är hängiven ENDAST Gud, oavsett vad en sådan troende kallar sin religion.

Säkerligen, de som tror, de som är Judiska, de Kristna, och de som konverterat; den som

(1) tror på Gud,

(2) tror på Sista Dagen, och

(3) för ett rättfärdigt liv,

kommer att få sin belöning från sin Herre; de har ingenting att frukta, ej heller kommer de att sörja [2:62, 5:69].

Artiklar Frågor&Svar