Artiklar Frågor&Svar


Matematiskt Strukturerad Skrift

Koranen karaktäriseras av ett unikt fenomen som aldrig päträffats i nägon mänskligt författad bok.

Alla delar av Koranen är matematiskt sammansatta - surorna, verserna, orden, antalet förekomster av vissa bokstäver, antalet förekomster av ord från samma rot, antalet förekomster och variationen av gudomliga namn, den unika stavningen av vissa ord, avsaknaden eller den avsiktliga ändringen av vissa bokstäver inuti vissa ord, och många andra beståndsdelar av Koranen utöver dess innehåll.

Det finns två huvudsakliga aspekter av Koranens matematiska system (1) Den matematiskt litterära sammansättningen, och (2) Den matematiska strukturen av antalet suror och verser. På grund av denna omfattande matematiska kod, är minsta förvanskning av Koranens text eller fysiska ordning direkt avslöjad.

Enkelt att Förstå - Omöjligt att Imitera
För första gången i historien har vi en skrift med ett inbyggt matematiskt bevis på gudomligt författarskap - en övermänsklig matematisk sammansättning.
Den gemensamma nämnaren för Koranens Mirakel är talet 19.

"Nitton råder över det" (Koranen 74:30)

Alla Guds skrifter, inte bara Koranen, var matematiskt kodade med talet "19". även universum i stort, bär på denna gudomliga stämpel. Talet 19 kan ses som Den Allsmäktige Skaparens signatur på allt Han skapat.

Egenskaper hos talet "19"

(1) Det är ett primtal. (2) Det innefattar den första siffran (1) och den sista siffran (9), som om för att tillkännage Guds attribut i 57:3 som "Alfa och Omega". (3) Det ser likadant ut på alla världens språk. Båda komponenterna, 1 och 9, är de enda siffrorna som ser likadana ut på alla språk. (4) Det har många märkliga matematiska egenskaper. Som exempel kan nämnas att talet "19" är summan av de första digniteterna 9 och 10, och skillnaden mellan de andra digniteterna 9 och 10.

Vi inser nu att den universala kodningen av Guds skapelser med talet 19, grundar sig på det faktum att det är det gematriska värdet av ordet "En" på samtliga heliga skriftspräk - Arameiska, Hebreiska, och Arabiska.

Talet 19 tillkännager således det Första Budordet i alla skrifterna: att det endast finns EN Gud.

Några exempel på Koranens Matematiska Struktur:

Koranen består av 114 kapitel, eller 19x6.
Den består också av 6346 verser, vilket är 19x334.
Ordet "Gud" förekommer 2698 gånger i Koranen, vilket är 19x142.
Adderar man alla versnummer där ordet "Gud" förekommer, får man en slutsumma på 118123, vilket är 19x6217.
29 av Koranens kapitel har Initialer som prefix. Det finns 14 olika set av dessa initialer. Några är "A.L.M", "A.L.M.R", "K.H.Y.'A.S", "Q", "H.M" o.s.v. Som exempel kan nämnas att kapitel 2 har initialerna "A.L.M" som prefix. Räknar man alla "A" alla "L" och alla "M" i Sura 2, finner man att de är exakt 9899, vilket är 19x521. Detta system är likadant för alla de 29 kapitel med initialer, vilket utgör ungefär hälften av hela Koranens text.
För mer information om Koranens Matematiska Sammansättning, baserat på talet 19, se "Quran, The Final Testament (translated by Rashad Khalifa, Ph.D)

Artiklar Frågor&Svar