I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Artiklar Frågor&Svar

Järn, Stål och Koranens Mirakel

Gud, den Allsmäktige, den Allvetande, har sagt till oss i Koranen att Han har "Räknat numren på alla ting" i vers 72:28 (7 + 2 + 2 + 8 = 19). Koranens matematiska mirakel, som Gud kallar "ett av de stora miraklen" 74:35 (7 + 4 + 3 + 5 = ?) har expanderat och fler upptäckter görs som Han lovat oss i Koranen. Följande är hämtat från ett gammalt nummer från "Submitters Perspective."

Gud försäkrade oss om i Koranen, att Hans bok är komplett, perfekt och fullt detaljerad. Sant Underkastade (Muslimer) accepterar detta faktum medan andra letar efter andra källor eftersom de inte tror Gud. När studenter går i skolan och studerar olika ämnen frågar de aldrig om ämnet som lärs ut av läraren är korrekt, eller om författaren av boken de studerar förklarat ämnet i fråga riktigt. Om studenten inte förstår vad "tensor algebra" eller "gruppteori" brukar han eller hon oftast skylla på sig själv för sin oförmåga att förstå - boken har alltid rätt. Denna situation är ofta helt tvärtom när det gäller Koranen som alltid beskylls för att inte vara DETALJERAD trots Guds försäkran om motsatsen. Gud, å andra sidan, säger till oss att Han är den som ger kunskap och visdom. Uppenbarligen gick Solomon inte på Harvard och Zul Qarnain gick inte på MIT.

Båda dessa män gavs den korrekta förståelsen av Gud, för de visste att den korrekta förståelse kommer från Gud till Hans lydiga och tacksamma tjänare. Dessa män liksom andra exempel som vi bevittnar i Koranen tackade alltid Gud för Hans välsignelser i stället för att syfta på "naturen" som en del gör.

Fallet med Zul Qarnain är intressant eftersom Gud på ett enkelt sätt förklarar hur man framställer "stål". Om man studerar Koranen, Kapitel (Sura) 18, återger Gud Zul Qarnains historia och hans resa till en plats mellan två palissader. Han träffar folk som han knappt kan förstå. Dessa människor beklagar sig för honom om God och Magog och hur korrumperade de ä. De frågar honom om han kan göra en barriär mellan dem och Gog och Magog. I vers 95 säger han att "Min Herre har gett mig många gåvor…", därför refererar han omedelbart till källan av 2givandet", Gud. Ovärderlig information för hur man gör en [alloy] av järn och carbon kommer sedan i vers 18:96 och har varit tillgängligt för människor i nästan 1400 år. Idag vet vi från metall-vetenskapen hur man framställer stål.

Järnet: Sura 57 (57=19x3)

Sura 57 i Koranen kallas för "Järnet" på Arabiska (Al-Hadeed). Ordet (Al-Hadeed) på Arabiska har ett gematriskt värde av 57, precis som suranumret. Det gematriska värdet av det Arabiska ordet (Hadeed) utan (Al) är 26. Nummer 26 är järnets position i den periodiska tabellen över alla ämnen [element] (antalet protoner i järnatomens kärna är 26). Det gematriska värdet av det Arabiska ordet (Al) är 31. 31 är antalet neutroner i järnatomens kärna. 31+26 = 57.

Järnet själv nämns i vers 25 i denna sura. Sista ordet Gud (Allah) som nämns i verse 25 är det 26:e ordet Gud från början av denna sura (vilket var antalet protoner i järnatomens kärna). Vers 25 i denna sura är den 19:e versen innehållande ordet Gud i Sura 57. Gud är Allvetande.

Prisad vare Gud

Artiklar Frågor&Svar