Artiklar Frågor&Svar

Guds Budbärare av Förbundet

I Bibeln och i Koranen ser vi att efter alla profeter har kommit, kommer Gud att skicka Sin budbärare av förbundet. En budbärare som kommer att rena och förena alla religioner till en: Islam (Underkastelse till Gud).

GUD slöt ett förbund med profeterna, och sa, "Jag kommer att ge er skriften och visdom. Därefter kommer en budbärare att komma för att bekräfta alla existerande skrifter. Ni ska tro på honom och stödja honom." Han sa, "Samtycker ni till detta och lovar ni att upprätthålla detta förbund?" De sa, "Vi samtycker." Han sa, "Ni har således vittnat om det, och Jag vittnar tillsammans med er." (Koranen 3:81)

Se, Jag sänder Min budbärare för att bereda vägen för Mig; och plötsligt kommer Herren ni söker till templet, och budbäraren av förbundet ni önskar. Ja, han kommer, säger Herren över värdar. Men vem kommer att uthärda dagen för hans ankomst? Och vem kan tåla när han framträder? För han är som reningens eld.....han kommer att sitta renande.....(Bibeln, Malaki 3:1-3)

En budbärare (Rasool) är en som predikar, upprätthåller, och bekräftar existerande skrifter, medan en profet (Nabi) mottager och levererar ny skrift frän Gud.

Alla Guds budbärare är bestyrkta av obestridliga gudomliga bevis på att de auktoriserats av Den Allsmäktige för att leverera Hans budskap. Moses kastade ner sin käpp och den förvandlades till en orm, Jesus botade de spetälska och återupplivade de döda av Guds lov, Salehs tecken var den berömda kamelen, Abraham gick ut ur elden, och Muhammads mirakel var Koranen (29:50-51).

Beviset som bestyrkte Guds Budbärare av Förbundet var uppenbarelsen av den Dolda Hemligheten i Koranen (kapitel 74), det faktum att Koranen är matematiskt sammansatt långt utöver mänsklig förmåga. På så sätt vet vi nu att alla delar av Koranen är matematiskt kodade, på basen av talet 19. På så sätt vet vi nu innebörden av de mystiska Koraniska initialerna som står som prefix i 29 av Koranens kapitel (suror).

Till skillnad från något annat mirakel, är detta mirakel inte begränsat av tid och rum. Det är evigt och kan bevittnas av vem som helst, när som helst, var som helst.

Samma matematiska mönster upptäcktes för ca 900 år sedan av en Judisk Rabbi (se Koranen 46:10).

Man skulle kunna tro att denna nya information från Gud, som bekräftar det gudomliga ursprungetpå varenda bokstav i Koranen, skulle vara väl bemött bland de som kallar sig själva Muslimer. Så är inte fallet. Tvärtom, har de flesta Muslimer förkastat detta på grund av det starka och tydliga budskap som kommer med detta mäktiga mirakel, nämligen, "Dyrka endast Gud, följ endast Koranen."

Istället väljer de att skydda de läror, baserade på vidskeplighet, okunnighet, och traditioner, som med orätt tillskrivits religionen, nämligen Hadith och Sunna. Dessa initierades ca 200 år efter profeten Muhammads död, och innehåller historier som färdats över åtta generationer om vad människor påstår sig ha hört om vad profeten sagt eller gjort. Någonting i stil med; Jag hörde min far säga, att han hörde sin far säga, att hans farfars far hade hört från sin far, att någon såg (Sunna)/hörde(Hadith) profeten.....

Tiden är verkligen mogen för uppfyllandet av Guds profetia om en renande och förenande budbärare av följande orsaker:

Judendomen, Kristendomen, och Islam har förvanskats till oigenkännlighet.

Alla Guds budskap har levererats: Koranen är det Sista Testamentet.

Mer än 90% av alla människor som ämnats leva i denna värld, har fortfarande inte kommit.

Det bästa sättet att illustrera dagens korrupta Judendom, hittar man i böcker av en känd Rabbi; Harold S.Kushner. I hans bestseller NÄR DÅLIGA SAKER HÄNDER BRA MÄNNISKOR; Avon Books, 1981, gör Rabbi Kushner följande påståenden:

...., det är bäst för oss att ta denna värld så allvarligt vi kan om det visar sig att det är den enda värld vi någonsin kommer att ha, och söka mening och rättvisa här.(Sidan 29) Dåliga saker händer bra människor i den här världen, men det är inte Gud som vill det. Gud skulle vilja att människor får vad de förtjänar, men Han kan inte alltid ordna det. (Sidan 42).

Gud sträcker sig inte ner för att avbryta naturlagarnas verk, för att skydda de rättfärdiga från skada. Detta är ett andra område i vår värld som gör att däliga saker händer bra människor, och Gud förorsakar inte detta och kan inte stoppa det. (Sidan 58).

Gud kan inte göra allting, men Han kan göra vissa viktiga saker (Sidan 113). Vi kan inte be Honom göra oss immuna mot sjukdomar, för Han kan inte göra det (Sidan 125).

Om Jesus skulle komma tillbaka till livet idag, skulle de Kristna korsfästa honom. Enastående Kristna lärda har nått solida slutsatser om att dagens Kristendom inte har någonting med Jesus att göra, och att dess lära fullständigt förstördes vid den ökända konferensen i Nicene (325 e.Kr.). Se MYTEN OM GUD FÖRKROPPSLIGAD, Westminster Press, Philadelphia, 1977.

Om Muhammed skulle komma tillbaka till denna världen, skulle "Muslimerna" stena honom till döds. Religionen som de följer idag har ingenting att göra med det Islam som Abraham och Muhammed predikade. Allt som "Muslimerna" gör är fel; Första Pelaren (Shahaadah), böneropet (Azan), tvagningen (Wudu), de dagliga Salat bönerna, välgörenheten Zakat, Hajj, och alla andra seder i Islam (Se Appendix 2, 13, & 15).

Budskapet predikat av Guds Budbärare av Förbundet, var detsamma som det av alla andra tidigare profeter och budbärare - Dyrka Endast Gud.

Artiklar Frågor&Svar